προσλήψεις-3-ατόμων-στην-εφα-ιωαννίνων-322827
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 01.09.2022 | 14:27

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Ιωαννίνων

Η ΕΦΑ Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου « Άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης σε φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, κεραμικά, λίθινα και μεταλλικά ευρήματα» του έργου « ΣΑΝΑ514 ΠΔΕ 2022-ΕργασίεςΣυντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Π.Κ.1997 ΣΕ 01400000, πρώην 2014 ΣΕ 51400005.] που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. με ΑΔΑ : 6Κ264653Π4-9ΤΕ.

Δείτε την προκήρυξη: