Προσλήψεις 259 ατόμων σε Δήμους και Περιφέρειες (προκηρύξεις)

Τις 259 θέσεις που είναι ανοιχτές σε δήμους και Περιφέρειες για τις προσλήψεις προσωπικού μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη παρουσιάζει η aftodioikisi.γ.

Συγκεκριμένα:

1)Προσλήψεις 7 μουσικών στο δήμο Ασπροπύργου

2)Προσλήψεις 7 υδρονομέων στο δήμο Βισαλτίας

3)Προσλήψεις 5 ατόμων στο δήμο Αγρινίου

4)Προσλήψεις 2 γιατρών στο δήμο Μαρκοπούλου

5)ΔΕΗ: Προσλήψεις τριών ατόμων στην Κοζάνη

6)Δ. Μοσχάτου-Ταύρου: Λήγει η προθεσμία για τις προσλήψεις 9 Γυμναστών

7)Πρόσληψη μουσικού στο δήμο Ρέθυμνης

8)Προσλήψεις 6 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Παλλήνης

9)Προσλήψεις 7 ατόμων στη ΔΕΥΑ Θάσου

10)Προσλήψεις 17 ατόμων στο δήμο Λοκρών

11)Προσλήψεις 25 ατόμων στο δήμο Βόλου

12)Προσλήψεις 48 υδρονομέων στο δήμο Κατερίνης

13)Προσλήψεις 2 οδηγών στο δήμο Χαλανδρίου

14)Προσλήψεις 2 υπαλλήλων καθαριότητας στο Δ. Αγίου Νικολάου

15)Προσλήψεις 22 ατόμων στο δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

16)Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

17)Προσλήψεις 2 ατόμων στην Π. Κεντρικής Μακεδονίας

18)Πρόσληψη θεατρολόγου στο δήμο Βόλου

19)Προσλήψεις 14 υδρονομέων στο δήμο Στυλίδας

20)Προσλήψεις 5 ατόμων στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

21)Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Αγρινίου

23)Προσλήψεις υδρονομέων στο δήμο Δομοκού

24)Πρόσληψη ενός ατόμου στη Σκόπελο

25)Προσλήψεις 17 ατόμων στο δήμο Θέρμης

26)Πρόσληψη ηλεκτρολόγου μέσω ΑΣΕΠ στο δήμο Χαλκηδόνος

27)Πρόσληψη μάγειρα για ένα έτος στο δήμο Λαυρεωτικής

28)Θέση οικονομικού συμβούλου στο δήμο Θήρας

29)Προσλήψεις 15 ατόμων στο δήμο Πύλης

30)Προσλήψεις 3 ατόμων στην Π. Στερεάς Ελλάδας

31)Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Τοπείρου

32)Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας (ΕΛΚΕ/ΠΑΜΑΚ), που εδρεύει στην Κοζάνη της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4193/25-02-2019 Πρόσκληση ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑΜΑΚ, ως εξής:

7 τακτικά μέλη, με τα αναπληρωματικά τους κατά ειδικότητα:

5 από τα μέλη – και τα αναπληρωματικά τους – θα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά προτεραιότητα Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, καθώς και Ομότιμοι Καθηγητές.

2 από τα μέλη – και τα αναπληρωματικά τους – θα πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

1 τουλάχιστον από τα επτά μέλη – και το αναπληρωματικό του – με ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Στην απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε θα συνεκτιμηθούν:

1) Η εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι

2) Η προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές δεοντολογίας/ηθικής/βιοηθικής

3) Η εκπροσώπηση στη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε των γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με τις Σχολές του Ιδρύματος και συγκεκριμένα ως εξής:

-Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Επιστήμες Πληροφορίας

– Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

-Οικονομικές Επιστήμες

4) Η διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης της Ε.Η.Δ.Ε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση και η σφαιρική εξέταση των επιστημονικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης) και το βιογραφικό σημείωμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: proelke@uom.edu.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-03-2019

33)Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Αλμωπίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλμωπίας, που εδρεύει στην Αριδαία της ΠΕ Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας, Αριδαία Πέλλας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικών, ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας, Αριδαία Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1, Τ.Κ. 584 00, Αριδαία Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23840 24590. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-03-2019 έως και 15-03-2019

34)Δήμος Μαραθώνα: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Μαραθώνα, που εδρεύει στο Μαραθώνα της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΥΕ Εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών, Δ. Μαραθώνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Μαραθώνα, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μαραθώνα 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη Αττικής, (υπόψη κ. Αρετής Παπαΐωάννου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22943 20525.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-02-2019 έως και 12-03-2019

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!