Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Βριλησσίων - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
16
Οκτώβριος
Back

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Βριλησσίων

O Δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια από 10.00 π.μ έως και 14.00 μ.μ σήμερα 4/1/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα και τα εξής δικαιολογητικά , για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
(όλοι οι υποψήφιοι).
2. Τίτλο σπουδών για την ειδικότητα (ΜΟΝΟ για το ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ )
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να
δηλώνει αν στον αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της
αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό
πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει , με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών προκειμένου να κριθεί αν έχει
κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται
σύμφωνα με την παρ. 2 , του άρθρου 21, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που έχει απασχοληθεί , θα πρέπει να δηλώνει την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της
απασχόλησής του (ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής)/ όλοι οι
υποψήφιοι.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να
δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:
Α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
Β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
Γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
Δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση/ όλοι οι υποψήφιοι.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!