προσλήψεις-20-ατόμων-στο-δήμο-σπάρτης-62844
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 03.02.2017 | 12:50

Προσλήψεις 20 ατόμων στο δήμο Σπάρτης

Στην προκήρυξη πρόσληψης 20 ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 5 ημερομίσθια) προχωρά ο δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και βοτανίσματα).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ