Προσλήψεις 2 μηχανικών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12 μηνών, δύο ατόμων και συγκεκριμένα των παρακάτω, με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
– Ενός διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ ή διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ για την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών και
– ενός διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού για την επίβλεψη εργασιών και προμηθειών ΗΜΧ εξοπλισμού εγκαταστάσεων.

Η επί τόπου επίβλεψη αφορά τις οικοδομικές (ή ΗΜΧ αντιστοίχως) εργασίες που θα εκτελεσθούν από εργολήπτες δημοσίων έργων και αναδόχους προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, σε ακίνητα ιδιοκτησίας του ΦΚΘ που είναι διατηρητέα μνημεία (Αποθήκη Γ΄, κινηματογράφος Ολύμπιον) στα πλαίσια προγραμματισμένων επισκευών και
αποκαταστάσεων / εκσυγχρονισμού τους, και κάθε άλλη τεχνική υποστήριξη που μπορεί να απαιτηθεί για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων των κτιρίων στα πλαίσια της ειδικότητάς του και σε συνεργασία με τους υπευθύνους των κτηρίων που κατέχει είτε χρησιμοποιεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την επίτευξη των σκοπών του.

Η επίβλεψη θα περιλαμβάνει όλα τα καθήκοντα που ορίζονται από τη νομοθεσία και περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016 για έργα εκτελούμενα στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και χρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!