Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 2 άτοµα για την εκτέλεση της Πράξης µε τίτλο «Πιλοτικός Μηχανισµός Ενηµέρωσης, Πρόληψης, ∆ιαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιµατικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047883 στο Ε.Π. «Αττική 2014 -2020», του Άξονα Προτεραιότητας 05 “Προώθηση της Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων” που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων ανθρωποµηνών, ως εξής:
1. Ένα (1) στέλεχος, 10ετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε ειδίκευση στο περιβάλλον και τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων – Συντονιστής Έργου, µε κωδικό 100.
2. Ένα (1) στέλεχος 10ετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε ειδίκευση σε θέµατα δοµηµένου περιβάλλοντος, πολεοδοµίας και βιώσιµης ανάπτυξης και στη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε κωδικό 101.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!