προσλήψεις-2-ατόμων-στο-δ-αριστοτέλη-364608
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.10.2018 | 15:59

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Αριστοτέλη

O δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη 2 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 8 µηνών από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης µε καταληκτική ηµεροµηνία λήξης όχι πέραν τις 31/07/2019 (λήξη του προγράµµατος).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ