Προσλήψεις 18 ατόμων στην Π. Δυτικής Ελλάδας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού Δέκα οκτώ (18) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) digenagr@otenet.gr και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Πανεπιστημίου 171 Πάτρα ΤΚ 26110, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (κ. Λιναρίτη Ιωάννη τηλ. επικοινωνίας: 2613613706 & FAX 2610-452259 ).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών (COVID- 19), ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο πριν την πρόσληψή του και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των εκτάκτων μέτρων λόγω του κορωνοιού COVID -19.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Πανεπιστημίου 171 Πάτρα 26110 ) .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!