Προσλήψεις 15 ατόμων στο δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2016 -2017 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης),δύο (2) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με αντίτιμο με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) και τριών (3) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

 • 1 Διδακτικό προσωπικό για πιάνο
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για μονωδία – σύγχρονο τραγούδι
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για Ανώτερα Θεωρητικά
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για κλασσική κιθάρα
 • 1Διδακτικό προσωπικό για ακουστική ηλεκτρική κιθάρα
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για Βιολί
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για Βιολοντσέλο
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για πνευστά
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για μπουζούκι
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για Βυζαντινή μουσική
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για Μουσική προπαιδεία (με γνώσεις αρμόνιου ή ακορντεόν)
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για κρουστά όργανα
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για διδασκαλία των μαθημάτων: τεχνική, ανάλυση, θεωρία, μεθοδολογία κλασικού χορού.
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για Ζωγραφική
 • 1 Διδακτικό προσωπικό για κόσμημα /διακόσμηση/ χειροτεχνία

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση, ενώ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο από τα αντικείμενα που προκηρύσσονται.

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ .
 3. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται: α)Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη β) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο έγκλημα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία οι άνδρες υποψήφιοι θα αναγράφουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν ποινικό μητρώο κατά την υπογραφή της σύμβασης καθώς και τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.: http://dikepao .blogspot.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 7 Οκτωβρίου 2016 έως 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!