Προσλήψεις 10 γιατρών στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσλαονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δέκα -10- ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό», με κωδικό ΟΠΣ 5041766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η συνολική αμοιβή για κάθε ΠΕ Ιατρό που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (34.650,00 €), πλην του ΠΕ Ιατρού Ορθοπεδικού και ΠΕ Ιατρού Δερματολόγου των οποίων η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ (17.310,00 €), συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων, εφόσον προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!