οαεδ-νέα-κοινωφελής-177-000-οι-αιτήσεις-μπα-382372
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 06.07.2020 | 18:48

ΟΑΕΔ -Νέα Κοινωφελής: 177.000 οι αιτήσεις -Μπαίνει 1 στους 5

Στις 177.000 έφθασε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της aftodioikisi.gr, o τελικός (σ.σ. η προθεσμία έληξε σήμερα στις 2 το μεσημέρι) αριθμός των αιτήσεων για τις 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι μπαίνει σχεδόν 1 στους 5 ( σ.σ. για την ακρίβεια 1 στους 4,8).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο στόχος του ΟΑΕΔ είναι οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων να έχουν ανακοινωθεί έως τα τέλη Ιουλίου, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η τοποθέτηση των ωφελούμενων στις θέσεις τους.

Τα κριτήρια επιλογής

Οι άνεργοι, που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I (Κοινωφελή 36500 Παράρτημα Ι ΟΑΕΔ (1) κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

  • χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
  • χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60)
  • αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω
  • ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό
  • ηλικία
  • αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  • δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και
  • ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 6500 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

ΚΥΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36500 – ΦΕΚ-1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΥΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (1)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΠΑ