Νέες θέσεις εργασίας στην Κρι-Κρι - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
23
Ιούνιος
Back

Νέες θέσεις εργασίας στην Κρι-Κρι

Προσωπικό αναζητά η βιομηχανία γάλακτος «Κρι – Κρι», αναρτώντας στην ιστοσελίδα της τις θέσεις για τις οποίες αναζητά εργαζόμενους.

Αυτή τη στιγμή οι ενεργές αγγελίες για θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

SALES SUPERVISOR ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (με έδρα τις Σέρρες)

Job description

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

 1. Ενισχύει και βελτιώνει τις σχέσεις της εταιρείας με το χονδρεμπόριο, τις αλυσίδες supermarket & τα μικρά σημεία που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του/ης.
 2. Βελτιώνει καθημερινά το πλαίσιο συνεργασίας με το υφιστάμενο πελατολόγιο, μέσω συχνών και προγραμματισμένων επισκέψεων.
 3. Μεριμνά για τη συνεχή αναζήτηση νέων πελατών, βάσει του πλάνου στόχευσης.
 4. Διαχειρίζεται το εταιρικό εμπορικό πρόγραμμα μέσω tablet, καταχωρώντας νέους πελάτες και τυχόν ελλείψεις της αγοράς, παρακολουθώντας παράλληλα τις εμπορικές συμφωνίες.
 5. Πραγματοποιεί προβλέψεις πωλήσεων της περιοχής του/ης  σε τακτική βάση ανά προϊόν, κατηγορία πελατών, γεωγραφική περιοχή και συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο budget πωλήσεων και εξόδων.
 6. Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του Δικτύου Διανομής (συνεργάτες-διανομείς-οδηγοί ex-van).
 7. Συγκεντρώνει πληροφορίες του ανταγωνισμού και τις καταγράφει στο εβδομαδιαίο report.
 8. Μεριμνά τα υπόλοιπα πελατών να μην υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα πλαφόν πιστώσεων.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job description

● Είναι υπεύθυνος/η για την ορθή τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας και συμβάλλει στην παραγωγή προϊόντων που είναι ασφαλή για τους καταναλωτές και πληρούν όλες τις ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές τους.

● Υποστηρίζει την οργάνωση και διατήρηση του χώρου σύμφωνα με διαδικασίες και πολιτικές της επιχείρησης.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Job description

 • Είναι υπεύθυνος/η για την ορθή λειτουργία της συσκευαστικής μηχανής κατά τη διάρκεια παραγωγής
 • Προετοιμάζει και εκτελεί την παραγωγή με βάση το πρόγραμμα παραγωγής
 • Εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφες του προϊόντων
 • Κατευθύνει και εποπτεύει τις δραστηριότητες του προσωπικού της γραμμής του/της
 • Ενημερώνει τον/την προϊστάμενό του/της για οποιαδήποτε θέματα που παρατηρεί
 • Φροντίζει για την καλή χρήση του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται στην ευθύνη του/της
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες του τομέα παραγωγής καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας
 • Συνεργάζεται για την τήρηση όλων των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο
 • Συμβάλει στη διατήρηση του χώρο ώστε να είναι καθαρός και οργανωμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις επιχείρησης
 • Συνεργάζεται με άλλους ρόλους και τμήματα για τη ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων του/της

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Job description

 • Συμμετέχει στη σωστή και έγκαιρη έναρξη της παραγωγής.
 • Φροντίζει για την κατασταλτική και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού βάσει του προγράμματος συντήρησης.
 • Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης ελέγχει τα χορηγημένα ανταλλακτικά και τα διαθέσιμα εργαλεία για τυχόν λάθη χορήγησης ή ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση ειδοποιεί άμεσα τον Υπεύθυνο Συστήματος Προληπτικής Συντήρησης για την έγκαιρη διόρθωση του λάθους.
 • Προτείνει βελτιώσεις της λειτουργίας και του εξοπλισμού του τμήματός του/ης.
 • Αναλαμβάνει την αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Επιδιώκει τη διαρκή εκπαίδευση του/ης σε θέματα συντήρησης και χειρισμού του εξοπλισμού.
 • Ενημερώνει τον προϊστάμενό του/ης για οτιδήποτε τεχνικό θέμα προκύψει στο τομέα ευθύνης του/ης.
 • Μεριμνά για την καλή χρήση του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται υπό την ευθύνη του/ης.
 • Ακολουθεί πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.
 • Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του/ης για την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση και διεκπεραίωση αντίστοιχα των καθηκόντων του/ης.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής και καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις στο έντυπο βλαβών.
 • Συνεργάζεται με τους εργοδηγούς γραμμής για την προετοιμασία των γραμμών παραγωγής σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής.

HR GENERALIST (με έδρα τις Σέρρες)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 1. Συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικασιών και εργαλείων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης του προσωπικού.
 2. Εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οργάνωσης, δημιουργεί και υλοποιεί αντίστοιχα πλάνα εκπαίδευσης.
 3. Παρακολουθεί το Budget της εκπαίδευσης και συμβάλει στον σχεδιασμό του. Αναλαμβάνει τη σύνταξη και την υποβολή του φακέλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αποπληρωμή μέσω ΟΑΕΔ.
 4. Διαχειρίζεται, ενημερώνει και αναπτύσσει το Learning Management System της εταιρείας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή ενεργειών και πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού και προωθεί προγράμματα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας που προωθεί την εξέλιξη και έναν “υγιή” χώρο εργασίας χωρίς συγκρούσεις και διαμάχες.
 5. Συντάσσει εγχειρίδια και οδηγούς διεξαγωγής αξιολόγησης και λοιπών πρακτικών αξιολόγησης εργαζομένων.
 6. Συμμετέχει στην αναθεώρηση των περιγραφών θέσεων εργασίας.
 7. Συμμετέχει στην οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων του προσωπικού.
 8. Προτείνει ενέργειες για τη βελτίωση όλων των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στις παροχές, με σκοπό τη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος.
 9. Συνεργάζεται με τον/την συνάδελφο – υπεύθυνο/η επιλογής προσωπικού, για τον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων, διασφαλίζοντας την ομαλή ενσωμάτωση τους

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή Θέσης 

Υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των εργασιών που του ανατίθενται, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι: (α) Παραγωγικότητα, (β) Ευταξία – Καθαριότητα – Εξοπλισμός, (γ) Ακρίβεια Αποθέματος.

Βασικές Αρμοδιότητες της θέσης

 • Εκτελεί άψογα όλες τις εργασίες του φορτοεκφορτωτή αποθήκης.
 • Γνωρίζει τους κανόνες “τακτοποίησης” της μικτής παλέτας.
 • Εκτελεί εργασίες συλλογής και φόρτωσης παραγγελιών
 • Εκτελεί εργασίες παραλαβής εμπορευμάτων από τα κεντρικά, αλλά και από προμηθευτές, τηρώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στις προδιαγραφές διακίνησης εμπορευμάτων.
 • Εκτελεί εργασίες απογραφής αποθέματος σύμφωνα με την οδηγία του κυκλικού πλάνου απογραφής.
 • Ενημερώνει τον προϊστάμενό του όταν κάποια προβλεπόμενη εργασία που του έχει ανατεθεί, δεν δύναται να εκτελεστεί.
 •  Εκπαιδεύεται και κάνει προτάσεις βελτίωσης της παραγωγικότητας η/και της ποιότητας των εργασιών της αποθήκης.
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την εταιρεία, σε θέματα μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων

ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Είναι υπεύθυνος/η για τη συσκευασία και επισυσκευασία Γαλακτοκομικών προϊόντων βάση προδιαγραφών
 • Επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες στην παραγωγή για τη διασφάλιση των προτύπων της ποιότητας, ποσότητας (ταχύτητα μηχανών & αλλαγών) και του κόστους (μη παραγωγικά σταματήματα, διαλείμματα, αβαρίες) του παραγόμενου προϊόντος
 • Ελέγχει την ποσότητα παραγωγής βάσει των προτύπων. Φροντίζει για την ορθή εφαρμογή προγράμματος παραγωγής, την ορθή στελέχωση γραμμών παραγωγής και την ταχύτητα γραμμών παραγωγής βάσει των προτύπων
 • Ελέγχει την ποιότητας του προϊόντος βάσει προτύπων & εκτελεί τον έλεγχο ορθότητας υλικών συσκευασίας
 • Εστιάζει σε προβλήματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας, συντονίζει την επίλυση των προβλημάτων των γραμμών και μηχανών τροφοδοσίας ώστε να πραγματοποιηθεί το πλάνο παραγωγής
 • Κατευθύνει και εποπτεύει τις δραστηριότητες του προσωπικού παραγωγής, τη στελέχωση των γραμμών, απουσίες, παρουσίες και ασθένειες, και συμπληρώνει τα σχετικά γεγονότα στην αναφορά βάρδιας
 • Δημιουργεί την αναφορά βάρδιας, με τις παρατηρήσεις, προτάσεις και γεγονότα με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών ποσοτικοποίησης και ιεράρχηση των προβλημάτων, για την επίλυση τους από τη Δ/νση παραγωγής
 • Ελέγχει την καταλληλότητα του εξοπλισμού προσωπικού, ενδυμασίας, υγιεινής και ασφάλειας και την εκπαίδευση του προσωπικού
 • Τροποποιεί το πλάνο παραγωγής σε συνεννόηση με τη Δ/νση παραγωγής σε περιπτώσεις παρατεταμένης αβαρίας, ώστε να μειωθεί η αδράνεια και να διατηρηθεί υψηλή η παραγωγικότητα
 • Σε περίπτωση βλάβης ειδοποιεί άμεσα τον τεχνικό βάρδιας προς επίλυση του προβλήματος
 • Υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες για την τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο
 • Συνεργάζεται με άλλους ρόλους και τμήματα για την ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων του/της

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!