νέες-θέσεις-εργασίας-στη-euromedica-1058234
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 09.08.2022 | 20:16

Νέες θέσεις εργασίας στη Euromedica

Ο Όμιλος Euromedica είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος Υγείας στην Ελλάδα (βάσει του αριθμού των κλινών) και παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω του εκτενούς δικτύου της που περιλαμβάνει συνολικά 60 μονάδες σε λειτουργία σε 25 πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) καθώς και 5 μονάδες υπό κατασκευή.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΙΑΤΡΟΙ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Κάντε αίτηση εδώ.