Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις & μετατάξεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Τις προσλήψεις, μετατάξεις και αποσπάσεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα στο Δημόσιο δημοσιεύει η aftodioikisi.gr. 

Συνοπτικά:

ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

Tο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα με την επωνυμία « ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (ΣΔΣΤΕ), που είναι Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωφελές και απολαμβάνει αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησης με βάση συνταγματική επιταγή, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας της λειτουργίας του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, με την με αριθμ. 73/20-1-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ <<ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ>> απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ εαρινού εξαμήνου 2016-2017, σύμφωνα με την οποία και μεταξύ άλλων, προβλέπεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από τη σελίδα της ΣΔΣΤΕ www.sivitanidios.edu.gr το σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://ieksivitanidios.edu.gr Στο δικτυακό τόπο υποβολής των αιτήσεων συμπεριλαμβάνεται οδηγός με τη διαδικασία της καταχώρησης της αίτησης.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με email ή με fax, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

H υποστήριξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (HELP DESK) θα πραγματοποιείται από 23-01-2017 έως 29-01-2017 και από 09.00 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) στα τηλέφωνα 210-4847601, 2104857622 και 210-4857614.

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα της ΣΔΣΤΕ από 23-01-2017 έως 30-01-2017 και κατά τις ώρες 09.00-14.00.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ερευνητική Συνέργεια για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων του Πλέγματος (NEXUS): Ενέργεια-Περιβάλλον-Αγροτική Παραγωγή (Τροφή, Νερό, Υλικά)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω:

ΘΕΣΗ: 443Ε Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Χημικού Μηχανικού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής πολυμερών/βιοπολυμερών με έμφαση στις τελικές μοριακές, μηχανικές και θερμικές ιδιότητες.

Διάρκεια Σύμβασης Ανάθεσης Έργου: οκτώ (8) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του έργου.

Συνολικό Ποσό (για την περίοδο των 8 μηνών) : 21.960,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Τόπος Απασχόλησης: Θέρμη Θεσσαλονίκης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα απαιτούμενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις που θα κατατεθούν, ή θα αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι τις 1.2.2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4085/19.1.2017.

Για το έργο «NEXUS»

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498112 ή στο email: [email protected] (κ. Θωμαΐς Αχίλλα)

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

-ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)

-ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ SENIORS ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-17 που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

-Επέκταση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση της δικτυακής πλατφόρμας backoffice της Διεύθυνσης Εκδόσεων, η οποία αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης και εποπτείας των βασικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας των σχολικών βιβλίων (Μητρώο Βιβλίων, Διαχείριση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, Διαχείριση Παραγγελιών Σχολικών Βιβλίων κ.ά.).

-Επέκταση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση των ιστότοπων και των διαδικτυακών εφαρμογών της Διεύθυνσης Εκδόσεων οι οποίες διαχειρίζονται την επικοινωνία της Διεύθυνσης με τους φορείς που εμπλέκονται στο κύκλωμα έκδοσης και διανομής των σχολικών βιβλίων (ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης σχολικών βιβλίων, ιστότοποι εξυπηρέτησης Σχολείων Εσωτερικού και Εξωτερικού κ.ά.).

Υποβολή και προθεσμία υποβολής: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 02/02/2017.

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π21_18-01-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης, προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Α)1 SENIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ-ΜΕΛOΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Β)1 MHXANIKO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Γ)1 MHXANIKO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Δ)1 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕ– ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου:

«Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072

Υποβολή και προθεσμία υποβολής: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 02/02/2017.

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π24_18-01-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr . Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: [email protected] .

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Πλήρωση 1 θέσης μέλους Συμβουλίου της ΑΔΙΠ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουμε μια (1) θέση μέλους Συμβουλίου της ΑΔΙΠ, η οποία θα καλυφθεί από εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθμίδας μη ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Η υποβολή των παραπάνω εγγράφων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, με την αποστολή των συνημμένων αρχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

To ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.».

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 16.00. Η απόφαση θα αναρτηθεί στη diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π. και θα αποσταλεί σε όλα τα μη ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των επτά (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 εδ.β του Ν. 4386/16 (ΦΕΚ 83/τ. Α’/11-05-2016) “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα με τα συνημμένα έγγραφα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ. 54 655, Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2313-319606 / 614, Fax: 2313-319752) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 20/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μμ .

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 4 καθηγητών

Στο αριθ. 1270/13.12.2016 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»

ΑΔΑ: Ω10446ΨΖΥ1-Υ5Δ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002001723

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία»

ΑΔΑ: ΩΙΝΔ46ΨΖΥ1-ΘΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002001982

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομία»

ΑΔΑ: 6ΟΟΨ46ΨΖΥ1-8ΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002002227

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»

ΑΔΑ: ΨΒΥΡ46ΨΖΥ1-ΞΛΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002002554

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

-Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη,6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030928

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 3 καθηγητών

Στο αριθ. 1278/14.12.2016 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία»

ΑΔΑ: 62ΙΘ46ΨΖΥ1-Ε10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002006908

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»

ΑΔΑ: ΨΒΥΡ46ΨΖΥ1-ΞΛΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002007451

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία-Αναπτυξιακή Βιολογία»

ΑΔΑ: 6ΣΣ146ΨΖΥ1-ΟΜΨ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002007219

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

-Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη,6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030928

-Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνας Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Στο αριθ. 1276/14.12.2016 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία»

ΑΔΑ: Ψ34Ε46ΨΖΥ1-Ε32

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002006145

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική»

ΑΔΑ: 6ΘΡΚ46ΨΖΥ1-2ΓΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002006324

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

-Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη,6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030928

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση και η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στις υπ’ αριθμ. 3/14-12-2016 και 1/14-12-2016 συνεδριάσεις τους, αντίστοιχα, αποφάσισαν την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Οπτική Επικοινωνία 2 (για διδάσκοντα ειδικότητας αρχιτέκτονα μηχανικού)

2. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 31-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Πατρών Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.arch.upatras.gr

MAIL: [email protected]

ΤΗΛ.: 2610969354, 2610997553

FAX: 2610969371

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 8/20-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ

2) Προγραμματισμός Η/Υ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 31-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

του Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.mead.upatras.gr/lang_el/news

MAIL: [email protected]

ΤΗΛ.: 2610 969404

FAX: 2610 991626

Ε.Μ.Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1308/20.12.2016 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 26352/23.11.2016

• Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Προμήθεια-Αποθήκευση-Διανομή-Ηλεκτρονικό Εμπόριο)».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 3-3-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο αρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής στο εξής τηλέφωνο :

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 – 772 1347

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 4/21-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) Γενετική Ι

2) Αναπτυξιακή Βιολογία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 6-2-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.biology.upatras.gr

MAIL: [email protected] , [email protected]

ΤΗΛ.: 2610-969201, 2610-969205

FAX: 2610-991606

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 129/22-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής

2) Εργαστήριο IV Φυσικής

3) Χημεία ΙΙ

4) Εργαστήριο ΙΙΙ Επιστήμης των Υλικών

5) Εργαστήριο V Επιστήμης των Υλικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 6-2-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου

Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.matersci.upatras.gr/index.php/el/

MAIL: [email protected]

ΤΗΛ.: 2610-997554, 2610-969385

FAX: 2610-969368

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/10-1-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Μαθητική Αξιολόγηση

2. Ειδική Αγωγή

3. Πρακτικές Ασκήσεις στο Σχολείο

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 7-2-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

(Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών

Αρχιμήδους 7, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ, Τ.Κ.: 26504.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.elemedu.upatras.gr

MAIL: [email protected]

ΤΗΛ.: 2610-969700-4

FAX: 2610 969780

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 4/10-1-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. «Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου» (6ο εξάμηνο)

2. «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ» (6ο εξάμηνο)

3. «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων ΙΙ» (8ο εξάμηνο)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 7-2-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.ece.upatras.gr

MAIL: [email protected]

ΤΗΛ.: 2610-996492

FAX: 2610-910720

Πανεπιστήμιο Aθηνών: Πρόσληψη 7 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1298/19-12-16 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45, Αθήνα 10672, τηλ. 2103688645-7)

ΤΟΜΕΑΣ Δημοσίου Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 1617003799/3-10-16 (ΑΔΑ : ΩΖΗΔ46ΨΖ2Ν-6ΩΩ)

– Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο»

-Αριθ. Προκήρυξης 1617003788/3-10-16 (ΑΔΑ: ΩΞ5Α46ΨΖ2Ν-Ο2Υ)

– Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας»

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

-Αριθμ.Προκήρυξης 1617003790/3-10-16 (ΑΔΑ: 61Σ146ΨΖ2Ν-ΦΘ0)

– Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

-Αριθμ. Προκήρυξης 1617003792/3-10-16 (ΑΔΑ: 79Χ436ΨΖ2Ν-ΘΞΝ)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

-Αριθ.Προκήρυξης 1617003802/3-10-16 (ΑΔΑ: 7ΗΟ746ΨΖ2Ν-ΙΟ3)

– Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία»

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

-Αριθ. Προκήρυξης 1617003791/3-10-16 (ΑΔΑ: 7Ν5Ξ46ΨΖ2Ν-5ΓΕ)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784,τηλ. 2107276332) ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

-Αριθμ. Προκήρυξης 1617006045/21-10-16 (ΑΔΑ: ΩΡ2Χ46ΨΖ2Ν-7Θ6 )

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συναρτησιακή Ανάλυση»

H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 19η-3-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Μαθηματικών.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την Α.Π. Αdmin 416/15-12-2016 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ OIKONOMIAΣ , ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στα οικονομικά της ενέργειας»,

(‘’Economic Analysis with emphasis on Energy Economics’’).

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1269/Γ’/13-12-2016, ΑΔΑ: 67ΦΡ46ΨΖ3Π-ΕΡΑ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 1972163.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία της Σχολής.

Πληροφορίες στα τηλ: 2310 807526, (αρμόδια κα Α. Χαλκιά),

(e-mail: [email protected] ) και 2310 474563, (αρμόδια κα Θ. Γκρίμπιζη),

(e-mail: [email protected] ), (ταχ. διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη).

Ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.ihu.edu.gr/vacancies .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-02-2017.

Δήμος Σαμοθράκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης», Χώρα Σαμοθράκης

1 ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (αμιγώς Λογιστικού), για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης», Χώρα Σαμοθράκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Σαμοθράκης, Χώρα, Τ.Κ. 680 02, Σαμοθράκη, Έβρος, (υπόψη κ. Καπετανίδου Στυλιανής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 25513 50812.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19-01-2017 έως και 28-01-2017.

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δ. Αθηναίων»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δ. Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα πρόληψης και διατήρησης καλής υγείας φιλοξενουμένων στους ξενώνες του ιδρύματος», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΠΕ Ιατρού (Γ. Ιατρικής ή Παθολογίας), ΚΥΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Κ.Υ.Α.Δ.Α., Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης, Πειραιώς 35, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα, (υπόψη κ. Ελένης Ντέλη ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5246515.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-01-2017 έως και 30-01-2017.

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ» – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμονας» – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Άγιος Παντελεήμονας» της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, που εδρεύει στη Νίκαια της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου επί θητεία για τη θέση Ειδικευμένου Ιατρού-Επιμελητή Β’, του κλάδου Ε.Σ.Υ., με ειδικότητα Ενδοκρινολογίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στον ιστότοπο της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: www.2dype.gr και του Νοσοκομείου: www.nikaia-hosp.gr ή χορηγούμενο από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, στο Τμήμα Γραμματείας, αφού πρώτα ελεγχθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην παρακάτω διεύθυνση:

Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Δ. Μαντούβαλου 3, ΤΚ 18454, Νίκαια, Πειραιάς.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2077572 & 213 2077573,

(Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-01-2017 έως και 08-02-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας και Οικογένειας του Δ. Νέας Ιωνίας »: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας και Οικογένειας του Δ. Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Κέντρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 2 μηνών (μέγιστη διάρκεια), ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Παιδικοί Σταθμοί του ΚΕΒΡΕΦΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας και Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Δ. Νέας Ιωνίας, Γαληνού 2 και Αγίας Όλγας (1ος όροφος), Τ.Κ. 142 33, Νέα Ιωνία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-01-2017 έως και 24-01-2017.

(10.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, που εδρεύει στην Π.Ε. Νάξου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου επί θητεία για τη θέση Ειδικευμένου Ιατρού-Επιμελητή Β’, του κλάδου Ε.Σ.Υ., με ειδικότητα Νεφρολογίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στον ιστότοπο των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων ή χορηγούμενο από την Υπηρεσία μας) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην παρακάτω διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νάξου, Χώρα, Τ.Κ. 843 00, Νάξος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22853 60505, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

(Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-01-2017 έως και 14-02-2017.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα που εδρεύει στο Αιγάλεω της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των οργανικών μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), που υπηρετεί σε Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΤΕ Πληροφορικής, Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α)Οι Μόνιμοι και οι ΙΔΑΧ Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικότερα όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Δήμων, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και, γενικώς, Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007),

β) Οι Τακτικοί Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.,

γ) Οι Υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 6 του Ν.3613/2007, όπως ισχύει,

δ) Οι Υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει 5ετία από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.3528/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 του Ν.3801/2009.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε:

α)αυτοπροσώπως, στην ταχ. διεύθυνση:

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης (Ισόγειο), Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ. 122 44, Αιγάλεω, είτε:

β) με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε:

γ) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση:

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού & Ε.Τ.Π., Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ. 122 44, Αιγάλεω, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. 3289/01-12-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.».

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5381166 και 210 5381435 (Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού & Ε.Τ.Π. του Ιδρύματος) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.puas.gr , του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (όπου έχει αναρτηθεί η εν λόγω ανακοίνωση-πρόσκληση, καθώς και σχετικό έντυπο υπόδειγμα αίτησης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-01-2017 έως και 17-02-2017.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου: Αποσπάσεις υπαλλήλων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614 / 2007 (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007), τις διατάξεις του Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ / 31.03.2010), του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 2013, την αριθ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08.04.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 39 του Ν. 4314 / 2014 (ΦΕΚ 265 / τ. Α’ / 23.12.2014) ως ισχύουν.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου , Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22131 Τρίπολη, μέχρι τις 3/3/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα)

-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα)

– Έκθεση Τεκμηρίωσης του λόγου απόσπασης στην Ε.Υ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα).

Η Αίτηση με τα συνημμένα της κατατίθενται (ιδιοχείρως ή ταχυμεταφορά με ευθύνη ενδιαφερομένου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία στη διεύθυνση της Υπηρεσίας (Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22131 Τρίπολη) και πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του αιτούντος καθώς και την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου». Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Ε.Υ.Δ.Ε.Π Πελοποννήσου.

Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται και μέσω:

• ΕΛΤΑ

• Εταιριών Ταχυμεταφορών

• Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων

Όσες Αιτήσεις υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνον εάν φτάσουν στα γραφεία της Ε.Υ.Δ. Ε Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου το αργότερο μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν σε επόμενο στάδιο τα προς τεκμηρίωση έγγραφα τους, εφόσον ζητηθούν από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης αυτών πριν την τελική επιλογή θα επιβάλλεται ο αποκλεισμός τους.

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

-στον Προϊστάμενο της Μονάδας Γ΄ κ. Γ. Μπούσγα

-στο αρμόδιο στέλεχος της Μονάδας Γ΄ κα Μ. Φιλοπούλου &

-στον Προϊστάμενο Ε.Υ.Δ. Ε Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αντ. Ψαράκη

στους αριθμούς τηλεφώνου: 2713601354, 2713601379, 2713601348 και 2713601300 (Γραμματεία) κατά τις ώρες 09:30 – 14:30.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους υπάλληλους των Υπηρεσιών ευθύνης σας.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου http://www.eydpelop.gr/

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΡΕΧΟΥΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!