Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 01/07/2020 έως 10/07/2020.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Κέρκυρας

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 01/07/2020 έως και 10/07/2020.