χαλκιδική-31-προσλήψεις-στη-δημοτική-αν-1183254
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.05.2023 | 10:49

Χαλκιδική: 31 προσλήψεις στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στη Συκιά Χαλκιδικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Αναλυτικά: