άσκηση-δικηγόρων-στην-π-αττικής-437678
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 30.01.2018 | 10:37

Άσκηση δικηγόρων στην Π. Αττικής

Η περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια 6 μηνών {υποψήφιοι κατηγορίας Α’}, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός 10 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης (30 Ιανουαρίου 2018) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), ήτοι από την 31η Ιανουαρίου έως και την 9η Φεβρουαρίου 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ