ΑΣΕΠ: Τελευταία μέρα αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2018

Μέχρι σήμερα, Τετάρτης 18 Ιουλίου 2018, στις 14.00 το μεσημέρι, μετά την παράταση που έδωσε το ΑΣΕΠ, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στην Προκήρυξη 7Κ/2018 (ΦΕΚ 18/14-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.>> (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, 7Κ/2018