ασεπ-προσλήψεις-8-ατόμων-στο-δήμο-ελευσ-198564
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 26.03.2020 | 15:21

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων

ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ