ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 358 ατόμων σε δήμους, ΑΕΙ, ΕΛ.ΑΣ, δημόσιους οργανισμούς

Τις 358 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις προσωπικού σε δήμους, ΑΕΙ, ΤΕΙ, την ΕΛ.ΑΣ και άλλους δημόσιους οργανισμούς, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν ανοίξει μέσω προκηρύξεων που είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Συνοπτικά:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8569/30-11-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 76/Γ’/31-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10081

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203107, email: kellyzac@aueb.gr ,(Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-04-2019

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2019, ΦΕΚ 2/Γ’/01-02-2019): Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική στη Βουλή των Ελλήνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/3.3.1994), όπως ισχύει.

 Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική με εξειδίκευση ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Βουλή των Ελλήνων, ως εξής:

2 Νομικής- Ειδικοί Επιστήμονες με ΚΩΔΙΚΟ 10001, Βουλή των Ελλήνων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2 Πληροφορικής με εξειδίκευση αναλυτών πληροφοριακών συστημάτων με ΚΩΔΙΚΟ 10002, Βουλή των Ελλήνων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής –Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρης και υπογεγραμμένη) από 12-02-2019 έως και 27-02-2019 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

 Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

1Ε/2019

Τ.Θ. 14 308,

Τ.Κ. 115 10, Αθήνα

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-03-2019 (εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής  αίτησης & δικαιολογητικά)

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου: Πρόσληψη 37 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας,  που εδρεύει στην Τρίπολη  της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Λακωνίας (Επιτελείο Δ/νσης, Α.Τ. Σπάρτης, Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης, Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης , Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, Γραφείο Διαβατηρίων), Σπάρτη Λακωνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Λακωνίας (Επιτελείο Δ/νσης, Α.Τ. Σπάρτης, Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης, Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης , Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, Γραφείο Διαβατηρίων), Σπάρτη Λακωνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αρεόπολης, Αρεόπολη Δ. Ανατολικής Μάνης Λακωνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ευρώτα, Σκάλα Δ. Ευρώτα Λακωνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βοιών, Νεάπολη Μονεμβασιάς Λακωνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Μονεμβασιάς, Μονεμβασιά Λακωνίας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Αργολίδας, Ναύπλιο Αργολίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Άργους (Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών, Τμήμα Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών), Άργος Μυκηνών Αργολίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ερμιονίδας, Κρανίδι Ερμιονίδας Αργολίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Επιδαύρου , Λυγουριό Επιδαύρου Αργολίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, Κόρινθος

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου, Κόρινθος

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων, Άγιοι Θεόδωροι Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βέλου-Βόχας, Βραχάτι Κορινθίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σικυωνίων, Κιάτο Κορινθίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Ξυλόκαστρο Ευρωστίνης Κορινθίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α. Τ. Νεμέας, Νεμέα Κορινθίας

3ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Μεσσηνίας (Επιτελείο Δ/νσης-Α.Τ. Καλαμάτας-Υπ/νση Ασφάλειας Καλαμάτας-Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας), Καλαμάτα Μεσσηνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας, Εθνική Οδός Πύλου-Σπάρτης, Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας Μεσσηνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 119) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τριφυλλίας, Κυπαρισσία Τριφυλλίας Μεσσηνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 120) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μεσσήνης Μεσσηνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 121) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Δ. Μάνης, Καρδαμύλη Δ. Μάνης Μεσσηνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 122) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Γαργαλιάνων, Γαργαλιάνοι Τριφυλίας Μεσσηνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 123) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πύλου-Νέστορος, Πύλος Μεσσηνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 124) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Οιχαλίας, Μελιγαλάς Μεσσηνίας

3ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 125) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Αρκαδίας (Επιτελείο Γ. Περιφ. Αστυν. Δ/νσης Πελοποννήσου, Επιτελείο Δ/νσης Αστυνομίας Αρκαδίας, Α.Τ. Τρίπολης, Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης), Τρίπολη Αρκαδίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 126) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μεγαλόπολης, Μεγαλόπολη  Αρκαδίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 127) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, 195ο χλμ Νέου Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Καλαμάτας, Βελιγοστή Μεγαλόπολης Αρκαδίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 128) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου, 151ο χλμ Νέου Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Τριπόλεως, Νεστάνη Τρίπολης Αρκαδίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 129) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Ν. Κυνουρίας Αρκαδίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 130) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βόρειας Κυνουρίας, Παράλιο Άστρος Δ. Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 131) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τροπαίων, Τρόπαια Γορτυνίας Αρκαδίας.

Για τους κωδικούς θέσεων (105 & 118) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, Αλ. Σούτσου 29 & Σαχτούρη, Τ.Κ. 221 32, Τρίπολη Αρκαδίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Γεωργίου Μπεκιάρη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2710 230521.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-02-2019 έως και 21-02-2019

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2008/19/ΓΠ Προκήρυξή του (ΦΕΚ 85/Γ’/01-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη με 3ετή θητεία, ενός (1) ατόμου-Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1 ΠΕ Καθηγητής (Δ’ Εισαγωγικής Βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη διδασκαλία στην Εργοφυσιολογία – Στίβο – Χειροσφαίριση».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τη θέση και το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν και με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, (παράδοση οίκοι) στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Γραμματεία, Τ.Κ. 421 00, Τρίκαλα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Αικατερίνης Θωμά).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24310 47003 & φαξ: 24310 47042.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-03-2019

Δορυφορικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δορυφορικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Satellite Centre), σύμφωνα με το Α.Π. 349/21-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
2019/SatCen/V13 Human Resources Assistant

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στο ως άνω Κέντρο.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.satcen.europa.eu

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-02-2019

Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (ΙΜΙ2 JU), σύμφωνα με το Α.Π. 348/21-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ΙΜΙ2/2019/ΤA/001

 

     Writer /Editor-Τemporary Agent(M/F)-AD5

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-02-2019

Eκτελεστικός  Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων (ΙΝΕΑ), σύμφωνα με το Α.Π. 575/28-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ΙΝΕΑ/2018/CA/FGIΙΙ/18

 

PROJECT OFFICER Horizon 2020 Research and Innovation Εnergy

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού:

http://www.ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-02-2019

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 40 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας,  που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα (40) ατόμων σε διάφορες περιοχές της Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δ. Ελλάδας, Ερμού 95, Τ.Κ. 261 10, Πάτρα Αχαΐας, (υπόψη Αστυνόμου Α ́ κ. Χαράλαμπου Σφέτσου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 695195 & 2610 277835.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 14-02-2019

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Αχαΐας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της παραπάνω Σχολικής Επιτροπής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 για τα διδακτικά έτη 2018-2019 & 2019-2020, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθαριστής-τρια, Νηπιαγωγείο Νηφορέϊκων, 1 αίθουσα μετά των αναλογούντων κοινοχρήστων χώρων, Κάτω Αχαΐα Δ. Ελλάδας

1 Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Σχολείο Μετοχίου, 1 αίθουσα μετά των αναλογούντων κοινοχρήστων χώρων, Αχαΐα Δ. Ελλάδας

1 Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Σχολείο Μιχοΐου, 2 αίθουσες μετά των αναλογούντων κοινοχρήστων χώρων, Κάτω Αχαΐα Δ. Ελλάδας.

Έργο των υπό πρόσληψη ατόμων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας , των γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 252 00, Κάτω Αχαΐα, Αχαΐα Δ. Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 6936548518 (Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Μπαχράς Ξενοφώντας) & 26930 22059 (Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δ. Δυτικής Αχαΐας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 15-02-2019,

(εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό ERASMUS + 2014-2020 με τίτλο Sociocultural learning for Youths in Mobile Societies – Κοινωνικό-πολιτισμικό μοντέλο μάθησης για μετακινούμενους πληθυσμούς Νέων – SLΥMS, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2021, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Διαχειριστής Προγράμματος, Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παρακολούθηση και διαχείριση του προγράμματος,

Σύνταξη αναφορών-εκθέσεων

Οργάνωση δράσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προγράμματος,

Συντονισμό και  διαρκής επικοινωνία με τους εταίρους του προγράμματος

Εκπροσώπηση του Δήμου σε τοπικές και διεθνείς συναντήσεις και δράσεις που αφορούν το πρόγραμμα

Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης και την εν γένει διατήρηση του φακέλου του προγράμματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών

φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) power point

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι -6- μηνών σε διαχείριση Ευρωπαϊκών

Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

1ΠΕ Επιστημονικός Συνεργάτης, Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

-Εκπροσώπηση του Δήμου, ως επιστημονικός συνεργάτης, σε τοπικές και διεθνείς συναντήσεις και δράσεις που αφορούν το πρόγραμμα

 -Συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προγράμματος, τη διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος

 -Σύνταξη αναφορών, εκθέσεων και ερευνητικών μελετών

– Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης-μελέτης και τη διατήρηση του φακέλου του προγράμματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με τον τομέα της εκπαίδευσης

Τουλάχιστον δύο -2- δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο -2- ετών σε ερευνητικά προγράμματα

που αφορούν στην εκπαίδευση (σε υποστηρικτικές δράσεις συγγραφής

χρηματοδοτούμενων προτάσεων και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων σχεδίων)

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, Γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Γραφείο 326, Βασ. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666 & 2313 317137.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 14-02-2019

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας: Πρόσληψη  1 ατόμου (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης «Ανάδειξη του Σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του», επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-04-2019, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης & ελλείψει αυτού 1ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης, Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας, Γραμματεία, Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Σελεπίδου Χρυσούλας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 410185.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 13-02-2019

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από 01-03-2019 έως και 31-12-2019, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

9 Μεταφραστές (με γνώση της αραβικής γλώσσας), Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

3 Μεταφραστές (με γνώση της γλώσσας φαρσί), Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1 Μεταφραστής (με γνώση της τουρκικής γλώσσας), Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1 ΠΕ Ψυχολόγος (case management coordinator), Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1 ΠΕ Επιβλέπων Πωλητής Διαμερισμάτων, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, Γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Γραφείο 326, Βασ. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666 & 2313 317137.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 14-02-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στις Σέρρες της ΠΕ Σερρών της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την  Α.Π.349/01-02-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

Αριθμός προκήρυξης: 5692/07-12-2018, (ΦΕΚ 18/Γ’/18-01-2019)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις».

Προϋπόθεση  για  εκλογή  σε  θέση  καθηγητή  όλων  των  βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού

διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Ως προς τα προσόντα των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τΑ΄).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εκλογή ή εξέλιξη με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ,αφού πρώτα εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23210 49135, (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2019 έως και 18-03-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής,  στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «REMIX : «Smart and Green Mining Regions of EU» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/150100 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου για παροχή έργου διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου (ήτοι 30-06-2021) με δυνατή ανανέωση ή παράταση, συνολικά δύο (2) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Δρ Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, ΚΩΔΙΚΟΣ: REMIX-1, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο εργασίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων, σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας), στα πλαίσια της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με πρώτες ύλες και, κυρίως, αναφορικά με την μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία στη Στερεά Ελλάδα.

Στόχος είναι η κινητοποίηση τοπικών φορέων καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών (local stakeholders) σε επιστημονικό, ερευνητικό και τεχνικό επίπεδο και η προετοιμασία για την επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών σε μεταλλευτικές και μεταλλουργικές περιοχές ως προς της «Έξυπνη και πράσινη Μεταλλευτική».

H θέση προϋποθέτει την διοργάνωση συναντήσεων και workshops (σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) και ενεργό συμμετοχή σε αυτές, τη συγγραφή αναφορών κ παραδοτέων, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες καθώς και με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και, τέλος, την εν γένει διαχείριση του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών.

– Διδακτορικός τίτλος στο πεδίο Μεταλλουργίας ή/και Μεταλλευτικής.

1Δρ Χημικός Μηχανικός, ΚΩΔΙΚΟΣ: REMIX-2, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Τα αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης αφορά στην υλοποίηση δράσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια στερεάς Ελλάδας), στα πλαίσια της εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με πρώτες ύλες και κυρίως σχετικά την μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία στη Στερεά Ελλάδα.

Στόχος είναι η κινητοποίηση τοπικών φορέων σε Τεχνικό αλλά και κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών (local stakeholders) ως προς την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών σε μεταλλευτικές και μεταλλουργικές περιοχές προς την κατεύθυνση της «Έξυπνης και πράσινης Μεταλλευτικής». Για το λόγο αυτό και απαιτείται υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και κατάρτιση, καθώς και μεγάλη ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου.

H θέση προϋποθέτει την διοργάνωση συναντήσεων και workshops (σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) και ενεργό συμμετοχή σε αυτές, τη συγγραφή αναφορών και παραδοτέων, εκπαιδευτικές δράσεις, τη δημιουργία έντυπου υλικού σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, αλλά και με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και την εν γένει διαχείριση του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με επιστήμη χημικού μηχανικού ή της επιστήμης υλικών

– Διδακτορικό συναφές με αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών

– Κάτοχος διδακτικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1) Η ένδειξη για το Έργο: «REMIX:Smart and Green Mining Regions of EU”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 7290/04-02-2019 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7722168 (09.00π.μ.-12.00μ.μ., κ. Γρέγου Μαρία) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mgregou@central.ntua.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 18-02-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας  Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την  Α.Π. 3651/04-02-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 51/Γ’/25-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Τέρμα Θεοδωροπούλου, Τ.Κ. 272 00, Αμαλιάδα Ηλείας)

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9996

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κλειστά Συστήματα Στράγγισης – Γένεση Εδαφών και Προβληματικά Εδάφη».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εκλογή ή εξέλιξη με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», αφού πρώτα εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26220 39001, (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2019 έως και 22-03-2019

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης  του προγράμματος / έργου με τίτλο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (SIEMENS ELECTROTECHNICAL PROJECTS AND PRODUCTS SOCIETE ANONYME)» (Ε-12282) και την Απ.Χρηματ. ΓΓΕΤ 179913 25/10/2018,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, 4μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων-Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με ειδικότητα στην Πληροφορική στο πεδίο/ ή θεματική περιοχή: διαχείριση και ολοκλήρωση κατανεμημένων επιστημονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, Αγία Παρασκευή Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συντονισμός εργασιών,  ομογενοποίηση, ολοκλήρωση, και επεξεργασία κατανεμημένων επιστημονικών δεδομένων με συνεισφορά στο Πακέτο Εργασίας 5 «Υποδομές, Εργαλεία και Συστήματα Οργάνωσης, Επεξεργασίας, και Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων» και στα παραδοτέα:

 • Π.5.1 «Βασική εγκατάσταση Big Data Europe και Exareme στην κεντρική υποδομή

υπολογιστικού νέφους»

 • Π.5.2 «Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων»
 • Π.5.4 «Μοντελοποίηση, εναρμόνιση και μέθοδοι συνδυασμού βιοδεδομένων με

άλλου τύπου δεδομένα»

 • Π.5.5 «Υλοποίηση μεθόδων για τον συνδυασμό βιοδεδομένων με άλλου τύπου

δεδομένα, ημιαυτόματου καθαρισμού, κατηγοριοποίησης (profiling) και

μεταφόρτωσης αυτών στο αποθετήριο (Έκδοση 1)»

 • Π.5.9 «Απαιτήσεις πληροφοριακής και υπολογιστικής υποστήριξης σεναρίων

παροχής υπηρεσιών ΙΑ και καταγραφή υπαρχόντων διαγνωστικών ροών

εργασίας»

 • Π.5.10 «Λογισμικό για παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών από τις ΜΙΑ

Δημοκρίτου και ΜΙΑ Θεσσαλονίκης»

 • Π.5.12 «Συνδετικό λογισμικό για πρόσβαση στην βάση CanVaS από ροές εργασίας

Taverna και Galaxy»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής/Μηχανικού Πληροφορικής

2) Διδακτορικός τίτλος

3) Εμπειρία στην ομογενοποίηση, ολοκλήρωση, και επεξεργασία κατανεμημένων

δεδομένων

4) Εμπειρία στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού

5) Μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή/και εθνικών

έργων έρευνας και ανάπτυξης και στην συγγραφή παραδοτέων

 1. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με ειδικότητα στην Πληροφορική στο πεδίο/ ή θεματική περιοχή: γλώσσες προγραμματισμού και ειδικά γλώσσες ροών εργασίας, , Αγία Παρασκευή Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Χρήση φορμαλισμών και μεθόδων σχετικά με την κατανεμημένη εκτέλεση ροών εργασίας σε επιστημονικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας, με συνεισφορά στο Πακέτο Εργασίας 5 «Υποδομές, Εργαλεία και Συστήματα Οργάνωσης, Επεξεργασίας, και Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων» και στα παραδοτέα:

 • Π.5.1 «Βασική εγκατάσταση Big Data Europe και Exareme στην κεντρική υποδομή υπολογιστικού νέφους»
 • Π.5.2 «Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων»
 • Π.5.4 «Μοντελοποίηση, εναρμόνιση και μέθοδοι συνδυασμού βιοδεδομένων με άλλου τύπου δεδομένα»
 • Π.5.5 «Υλοποίηση μεθόδων για τον συνδυασμό βιοδεδομένων με άλλου τύπου

δεδομένα, ημιαυτόματου καθαρισμού, κατηγοριοποίησης (profiling) και

μεταφόρτωσης αυτών στο αποθετήριο (Έκδοση 1)»

 • Π.5.9 «Απαιτήσεις πληροφοριακής και υπολογιστικής υποστήριξης σεναρίων παροχής υπηρεσιών ΙΑ και καταγραφή υπαρχόντων διαγνωστικών ροών εργασίας»
 • Π.5.10 «Λογισμικό για παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών από τις ΜΙΑ Δημοκρίτου και ΜΙΑ Θεσσαλονίκης»
 • Π.5.12 «Συνδετικό λογισμικό για πρόσβαση στην βάση CanVaS από ροές εργασίας Taverna και Galaxy»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής/Μηχανικού Πληροφορικής

2) Διδακτορικός τίτλος

3) Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού με έμφαση στις δηλωτικές γλώσσες ροών εργασίας

4) Εμπειρία στην κατανεμημένη επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας

5) Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης και στην συγγραφή παραδοτέων

6) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 Έμπειρος Ερευνητής με ειδικότητα στην Πληροφορική στο πεδίο/ ή θεματική περιοχή: εικονικοποίηση και κιβωτιοποίηση διεργασιών και ροών εργασίας, Αγία Παρασκευή Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εγκατάσταση και συντήρηση εικονικών και κιβωτιοποιημένων εξυπερετητών και η μεταφορά ροών εργασίας στο εικονικοποιημένο και κιβωτιοποιημένο περιβάλλον με συνεισφορά στο Πακέτο Εργασίας 5 «Υποδομές, Εργαλεία και Συστήματα Οργάνωσης, Επεξεργασίας, και Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων» και στα παραδοτέα:

 • Π.5.1 «Βασική εγκατάσταση Big Data Europe και Exareme στην κεντρική υποδομή υπολογιστικού νέφους»
 • Π.5.4 «Μοντελοποίηση, εναρμόνιση και μέθοδοι συνδυασμού βιοδεδομένων με άλλου τύπου δεδομένα»
 • Π.5.5 «Υλοποίηση μεθόδων για τον συνδυασμό βιοδεδομένων με άλλου τύπου

δεδομένα, ημιαυτόματου καθαρισμού, κατηγοριοποίησης (profiling) και

μεταφόρτωσης αυτών στο αποθετήριο (Έκδοση 1)»

 • Π.5.10 «Λογισμικό για παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών από τις ΜΙΑ

Δημοκρίτου και ΜΙΑ Θεσσαλονίκης»

 • Π.5.12 «Συνδετικό λογισμικό για πρόσβαση στην βάση CanVaS από ροές εργασίας Taverna και Galaxy»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής/Μηχανικού Πληροφορικής

2) Εμπειρία σε τεχνολογίες εικονικοποίησης και κιβωτιοποίησης, και κυρίως του Docker

3) Εμπειρία στην κατανεμημένη επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας

4) Εμπειρία στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοτύπων

5) Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης και στην συγγραφή παραδοτέων

6) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr, με θέμα: «Αίτηση για την α.π. 015/2019-336 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (ΙΠΤ), ο αριθμός της θέσης («1 ή 2 ή 3») που ενδιαφέρει και η περιγραφή της («Θέση 1: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής με ειδικότητα στην Πληροφορική στο πεδίο/ ή θεματική περιοχή: διαχείριση και ολοκλήρωση κατανεμημένων επιστημονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας – Θέση 2: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής με ειδικότητα στην Πληροφορική στο πεδίο/ ή θεματική περιοχή: γλώσσες προγραμματισμού και ειδικά γλώσσες ροών εργασίας – Θέση 3: Έμπειρος Ερευνητής με ειδικότητα στην Πληροφορική στο πεδίο/ ή θεματική περιοχή: εικονικοποίηση και κιβωτιοποίηση διεργασιών και ροών εργασίας»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2019-336) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (SIEMENS ELECTROTECHNICAL PROJECTS AND PRODUCTS SOCIETE ANONYME»), ο κωδικός του έργου (Ε-12282) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (κα Δέσποινα Κατσαμώρη).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία θέση, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό email από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 Πληροφορίες στο τηλ: 210 6503204 (εργάσιμες ημέρες και ώρες, κ. Θεοδώρα Κατσαμώρη, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr 

 Προθεσμία υποβολής  προτάσεων: έως και 18-02-2019, (23.59μ.μ.)

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 45 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας,  που εδρεύει στη Λαμία  της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Βοιωτίας (Επιτελείο Δ/νσης-Α.Τ. Λιβαδειάς-Τμήμα Ασφάλειας Λιβαδειάς-Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τανάγρας, Σχηματάρι Τανάγρας Βοιωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Δίστομο Βοιωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ορχομενού Βοιωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αλιάρτου, Αλίαρτος Βοιωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας, Κόμβος Θηβών-ΠΑΘΕ Θήβας Βοιωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Εύβοιας (Επιτελείο, Α.Τ.-Τμήμα Τροχαίας-Τ. Τουριστικής Αστυνομίας Χαλκίδας, Τμήμα Άμεσης Δράσης Χαλκίδας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Εύβοιας (Επιτελείο, Α.Τ.-Τμήμα Τροχαίας-Τ. Τουριστικής Αστυνομίας Χαλκίδας, Τμήμα Άμεσης Δράσης Χαλκίδας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ερέτριας, Ερέτρια Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αλιβερίου, Αλιβέρι Κύμης Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καρύστου, Κάρυστος Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σκύρου, Σκύρος Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ιστιαίας, Ιστιαία Αιδηψού Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Λίμνης, Λίμνη Μαντουδίου Άγιας Άννης Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μαντουδίου, Μαντούδι Λίμνης Αγίας Άννης Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Διρφύων Μεσσαπίων, Ψαχνά Διρφύων Μεσσαπίων Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Αιδηψού, Αιδηψός Ιστιαίας Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Νέας Αρτάκης, Νέα Αρτάκη Χαλκίδας Εύβοιας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Ευρυτανίας (Επιτελείο-Α.Τ. Καρπενησίου-Τμήμα Καρπενησίου- Τμήμα Ασφάλειας Καρπενησίου), Καρπενήσι Ευρυτανίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 119) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Ευρυτανίας (Επιτελείο-Α.Τ. Καρπενησίου-Τμήμα Καρπενησίου- Τμήμα Ασφάλειας Καρπενησίου), Καρπενήσι Ευρυτανίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 120) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. ΦΟΥΡΝΑ, ΦΟΥΡΝΑ Καρπενησίου Ευρυτανίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 121) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Προυσού, Προυσός Καρπενησίου Ευρυτανίας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 122) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Φθιώτιδας (Επιτελείο Διεύθυνσης, Επιτελείο Γ. Περφ. Αστυν. Δ/νσης Στ. Ελλάδας-Α.Τ. – Τμήμα Ασφάλειας-Τμήμα Τροχαίας-Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων-Τμήμα Άμεσης Δράσης Λαμίας), Λαμία Φθιώτιδας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 123) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Φθιώτιδας (Επιτελείο Διεύθυνσης, Επιτελείο Γ. Περφ. Αστυν. Δ/νσης Στ. Ελλάδας-Α.Τ. – Τμήμα Ασφάλειας-Τμήμα Τροχαίας-Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων-Τμήμα Άμεσης Δράσης Λαμίας), Λαμία Φθιώτιδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 124) με 3ωρη απασχόληση, Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ Φθιώτιδας, Σκάλα Αταλάντης Λοκρών Φθιώτιδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 125) με 3ωρη απασχόληση, Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ Φθιώτιδας, Θερμοπύλες Λαμιέων Φθιώτιδας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 126) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Λοκρών, Αταλάντη Λοκρών Φθιώτιδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 127) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Δομοκού, Δομοκός Φθιώτιδας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 128) με 3ωρη απασχόληση, , Α.Τ. Καμένων Βούρλων, Καινούργιο Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 129) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Στυλίδας, Στυλίδα Φθιώτιδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 130) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αμφίκλειας-Ελάτειας, Αμφίκλεια Φθιώτιδας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 131) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σπερχειάδας, Σπερχειάδα Μακρακώμη Φθιώτιδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 132) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Μακρακώμης, Μακρακώμη Φθιώτιδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 133) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Φωκίδας (Επιτελείο Διεύθυνσης, Α.Τ. Άμφισσας -Δελφών– Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας –Δελφών, Τμήμα Ασφάλειας Άμφισσας-Δελφών, Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Άμφισσας & Κρατητήρια), Άμφισσα Δελφών Φωκίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 134) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Φωκίδας (Επιτελείο Διεύθυνσης, Α.Τ. Άμφισσας -Δελφών– Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας –Δελφών, Τμήμα Ασφάλειας Άμφισσας-Δελφών, Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Άμφισσας & Κρατητήρια), Άμφισσα Δελφών Φωκίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 135) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ιτέας, Ιτέα Δελφών Φωκίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 136) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Δωρίδος, Λιδωρίκι Δωρίδος Φωκίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 137) με 3ωρη απασχόληση, Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών, Δελφοί Φωκίδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 138) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Γραβιάς, Γραβιά Δελφών Φωκίδας.

Για τους κωδικούς θέσεων (116, 117, 120, 121, 132, 137 και 138) οι προσληφθέντες δύναται

να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, Λ. Αθηνών 188, Τ.Κ. 351 00, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας, (υπόψη Υ/Α΄ κ. ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ Γεωργίου / Υ/Α΄ κ. ΛΑΠΑ Ιωάννη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22310 56898.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 15-02-2019

Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες Υδροάρδευσης και Καθαριότητας Μπάλου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Κισσάμου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης

2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Δ. Κισσάμου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941 2, Τ.Κ. 734 00, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Γαμπά Μαγδαληνής).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28223 40210.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-02-2019 έως και 15-02-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά της ΠΕ Χανίων  της Περιφέρειας Κρήτης, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη των εργασιών, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Χανιά Κρήτης

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), Χανιά Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος, Τ.Κ. 731 34, Χανιά, Κρήτη, (υπόψη κ. Βασίλειου Κώτσου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28210 44418 & 28210 94487.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 15-02-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς: Πρόσληψη  1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων  Καστοριάς, που εδρεύει στην Καστοριά της ΠΕ Καστοριάς  της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Καστοριάς (Δ. Άργους Ορεστικού, Ν.Καστοριάς) και Αρχοντικό Τσιατσιαπά, Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, Μητροπόλεως 25, Τ.Κ. 521 00, Καστοριά Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μπαλτατζή Αντωνίας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24670 88200.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-02-2019 έως και 18-02-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την Α.Π. 1535/05-02-2019 προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με πλήρες ωράριο /08.00π.μ.-16.00μ.μ., ενός (1) ατόμου-Ακαδημαϊκού Υποτρόφου ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1 Ακαδημαϊκός Υπότροφος για την Παθολογική Κλινική του Τμήματος Νοσηλευτικής με γνωστικό αντικείμενο: «Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Κλινικό, Ερευνητικό και Διδακτικό Έργο της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικήςτου Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ιατρός με ειδικότητα Γαστρεντερολογίας, μετεκπαίδευση στην Ηπατολογία, Υποψήφιος Διδάκτορας ή Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης & Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» (Κλινικό -Ερευνητικό –Εκπαιδευτικό  Έργο), Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής (εκπαιδευτικό έργο).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής ή στο site: www.nurs.uoa.gr )με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόκληση, δικαιολογητικά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με αναγραφή στο εξωτερικό του το όνομα του υποψηφίου & τη θέση που τον ενδιαφέρει, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Γραμματεία, Δήλου 1Α, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7461500.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 22-02-2019

«Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» Δήμου Βόλου: Πρόσληψη  2 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Δ. Βόλου, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Βόλου της ΠΕ Μαγνησίας  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη στελέχωση των δομών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Φυσιοθεραπείας, για στελέχωση της δομής: «ΚΗΦΗ Βόλου», Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Φυσιοθεραπείας, για στελέχωση της δομής: «ΚΗΦΗ Αγριάς», Αγριά Βόλου Μαγνησίας.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα παραλαμβάνουν από τα γραφεία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του (Διεύθυνση: Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία Βόλος, τηλ.: 24210 63374, Fax: 24210 22448 E-mail: info@kekpa.gr

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (την οποία παραλαμβάνουν από τα Γραφεία της Διοίκησης ή από τον δικτυακό τόπο ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ: www.kekpa.gr ) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Δ. Βόλου, Γραμματεία, Προύσσης 22-26 με Μαγνησίας, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας, (υπόψη κας Λευκαδίτου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 29908.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-02-2019

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: Πρόσληψη 28 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, στο ΝΠΔΔ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

22 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Μαγείρων, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

2ΔΕ Οδηγοί Δ΄ ή (D) κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), για την στελέχωση στη Δράση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δομών ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ & ΚΟΜΑΙΘΩ, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας

1ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, για την στελέχωση στη Δράση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δομών ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ & ΚΟΜΑΙΘΩ, ΚΟΔΗΠ, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019».

Οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Ψαρρού Αγγελικής)

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 390968.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 15-02-2019

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 60 ατόμων

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Δ/νσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά εξήντα (60) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης), Εύοσμος Κορδελιού Θεσσαλονίκης

4ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης), Εύοσμος Κορδελιού Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος), Μενεμένη Αμπελοκήπων  Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης), Μενεμένη Αμπελοκήπων  Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης), Μενεμένη Αμπελοκήπων  Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 5ωρη απασχόληση, Α.Τ. Λευκού Πύργου (Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας), Θεσσαλονίκη

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τούμπας (Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας Τριανδρίας), Τούμπα Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 5ωρη απασχόληση, Α.Τ. Τούμπας (Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας Τριανδρίας), Τούμπα Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 5ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καλαμαριάς (Τμήμα Ασφάλειας Καλαμαριάς), Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 5ωρη απασχόληση, Α.Τ. Χαριλάου Αναλήψεως (Τμήμα Ασφάλειας Χαριλάου Αναλήψεως), Χαριλάου Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 3ωρη απασχόληση, Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης-Συκεών (Τμήμα Ασφάλειας Νεάπολης-Συκεών), Συκιές Νεάπολης Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Πανοράματος, Πανόραμα Πυλαίας Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βόλβης (Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας), Ασπροβάλτα Βόλβης Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καλλινδοίων, Ζαγκλιβέρι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Χαλκηδόνος,  Κουφάλια Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Λαγκαδά (Τμήμα Ασφάλειας Λαγκαδά), Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Θερμαϊκού (Τμήμα Ασφάλειας Θερμαϊκού), Νέοι Επιβάτες  Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Δέλτα (Τμήμα Ασφάλειας Δέλτα), Σίνδος Δ. Δέλτα Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Σοχού, Σοχός Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 119) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Χαλάστρας, Χαλάστρα Δ. Δέλτα Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 120) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 121) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

(Τμήμα Μουσικής Θεσσαλονίκης), Αμπελόκηποι Μενεμένης Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 122) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ωραιοκάστρου, Τμήμα Ασφάλειας Ωραιοκάστρου, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 123) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αμπελοκήπων –Μενεμένης (Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων-Μενεμένης), Αμπελόκηποι Μενεμένης Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 124) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πυλαίας-Χορτιάτη(Τμήμα Ασφάλειας Πυλαίας-Χορτιάτη), Πυλαία-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 125) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Παύλου Μελά(Τμήμα Ασφάλειας Παύλου Μελά), Πολίχνη Δ. Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 126) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Γ. Αστυνομικής Δ/νσης Θεσσαλονίκης), Ιωνία Δ. Δέλτα Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 127) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Κορδελιού Ευόσμου (Τμήμα Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου), Εύοσμος Κορδελιού Θεσσαλονίκης

3ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 128) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (Υπ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 129) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΥΖΩΝΟΙ (ΠΑΘΕ) Θεσσαλονίκης, Μάλγαρα Δ. Δέλτα Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 130) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Λητής Θεσσαλονίκης (Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας), Λητή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 131) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 132) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 133) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 134) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, Υπ/νση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Β. Ελλάδος, Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 135) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου (Υπ/νση Δίωξης Ναρκωτικών, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δ. Θεσσαλονίκης), (Τμήμα Αλλοδαπών Ανατολικής Θεσσαλονίκης), (Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης), (Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 136) με 5ωρη απασχόληση, Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου (Υπ/νση Δίωξης Ναρκωτικών, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δ. Θεσσαλονίκης), (Τμήμα Αλλοδαπών Ανατολικής Θεσσαλονίκης), (Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης), (Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 137) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Ασφαλείας Χαλκηδόνας, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 138) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης Βασιλικά Θέρμης Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 139) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (Υπ/νση Οικονομικής Αστυνομίας Β. Ελλάδος), (Υπ/νση Επιχειρήσεων & Προστασίας Μαρτύρων Θεσσαλονίκης), Μενεμένη Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 140) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης (Ομάδα ΔΙΑΣ Ανατολικού Τομέα- Πρώην Στρατόπεδο Φαρμάκη)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 141) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Διαχείρισης Μεταναστών Θεσσαλονίκης, Κορδελιό Ευόσμου Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 142) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Διαχείρισης Μεταναστών Αγίου Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 143) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης (Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων, Συναλλάγματος Λιμένος Θεσσαλονίκης, εντός Επιβατικού Σταθμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 144) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών/ Υπ/νση Τεχνικών Εφαρμογών Β. Ελλάδος, Τμήμα Κίνησης Μεταφορικών Μέσων (Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης), Ρεδαιστός Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Για τους κωδικούς θέσεων (111,118 & 119) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 541 21, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας (υπόψη κ. Σταματίας Πατούχου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 388220.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 15-02-2019

«Περιφ/κός Σύνδεσμος Φορέων Δ/σης Αποβλήτων Κ. Μακεδονίας»: Πρόσληψη 61 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων Κ. Μακεδονίας» (Φο.Δ.Σ.Α.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Πέλλας

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Α’ Ομάδα -1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.3 έως 1.7), (Β’ Ομάδα-2η Ειδικότητα Μ.Ε. 2.1 έως και 2.9), Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Α’ Ομάδα -1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.3, 1.4 & 1.5), Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Α’ Ομάδα -1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.4 & 1.5), Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Πέλλας

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

5ΔΕ Οδηγοί (ΚΑΤΗΓ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Οδηγός (ΚΑΤΗΓ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Πέλλας

2ΔΕ Οδηγοί (ΚΑΤΗΓ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Σερρών

1ΔΕ Οδηγός (ΚΑΤΗΓ. Γ’+Δ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

3ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικοί, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Πέλλας

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικοί, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Σερρών

4ΔΕ Διοικητικού, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

4ΔΕ Εποπτών, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2ΔΕ Ζυγιστών, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

3ΔΕ Ζυγιστών, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Πέλλας

1ΔΕ Παρασκευαστών, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Πέλλας

10ΥΕ Εργατών, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Εργατών, Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας , Π.Ε. Σερρών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων Κ. Μακεδονίας» (Φο.Δ.Σ.Α.), Πρωτόκολλο, Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 508800.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-02-2019 έως και 13-02-2019, (07.00π.μ..-15.00μ.μ.)

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την Α.Π. 1520/06-02-2019 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ (Π.Δ. 407/80), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με πλήρη απασχόληση Διδασκόντων, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) «Εργασιακές Σχέσεις», εαρινού εξαμήνου (18-02-2019 έως και 28-06-2019)

2) «Η Νεοελληνική Πεζογραφία στον 20ο αιώνα. Η Νοσταλγία της Εφηβείας», εαρινού εξαμήνου (18-02-2019 έως και 28-06-2019).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γραμματεία, Ναβαρίνου  13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3688012 & 210 3688010.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-02-2019 έως και 15-02-2019

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων – (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων)

Σχετ:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/425/48806/17-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΒΜ465ΧΘΨ-ΦΔΤ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 585/28-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  για την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/18/CA/FGIV/27.1 Protective Security Officer

 

eu-LISA/18/ΤA/ΑD7/16.1

 

Security Policy Assistant

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-02-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την Α.Π. 5945/07-02-2019 Πρόσκληση ενδιαφέροντος,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας 5 ανθρωπομηνών, ενός (1) ατόμου-Καθηγητή Αναγνωρισμένου Επιστημονικού Κύρους Κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 Επίκουρος Καθηγητής για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

της Σχολής:

 –Εισαγωγή στη θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου

 – Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα

 – Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής)  υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7721347 (Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-02-2019 έως και 22-02-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας  Κρήτης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 663/Φ30.2/04-02-2019 Προκήρυξη του ΤΕΙ, ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων-Καθηγητών μελών του Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

 Α)ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9944

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων»

2)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9945

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων με έμφαση στη διηλεκτρική συμπεριφορά μονωτήρων»

Β)ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9947

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Γ)ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 9949

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εκλογή ή εξέλιξη ηλεκτρονικά, αφού πρώτα εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr.

 Πληροφορίες  τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

α) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.: 2810 379853

β) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  Τ.Ε.: 2810 379712

γ) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: 2810 379613

δ) Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας: 28430 29497.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-02-2019 έως και 28-03-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 63/Γ’/29-01-2019,  ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Καθηγητών,ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Αριθμ.Προκήρυξης 65789/09-11-2018

1 Aναπληρωτής  Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνική Μηχανική: Αριθμητικές Μέθοδοι με έμφαση σε Καταστατικές Σχέσεις»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Αριθμ.Προκήρυξης 65793/09-11-2018

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τερματικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7723451 (Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την απόφαση για συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου-Διδάσκοντα  με μερική απασχόληση για το εαρινό εξάμηνο 1018-19(25-03-2019 έως 30-06-2019) Δραστηριοτήτων, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική και Προπονητική των Ναυταθλητικών Δραστηριοτήτων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τμήμα Ε.Φ.Α.Α., Γραμματεία, Εθνικής Αντίστασης 41, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, Αθήνα.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7276149, (email: secr@phed.uoa.gr ), (Γραμματεία του Τμήματος Ε.Φ.Α.Α.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-02-2019 έως και 20-02-2019

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη της ΠΕ Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Τμήματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, 3ωρης απασχόλησης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης  Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ., Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης,  2ο  χλμ. Ξάνθης Καβάλας, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψιν κ. Μπατζάκη Κυριάκου).

 Πληροφορίες στα τηλ.:  25410 84729 & 25410 84720.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-02-2019 έως και 18-02-2019

Δήμος Νέας Προποντίδας: Πρόσληψη 22 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά του Δήμου Νέας Προποντίδας της ΠΕ Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών του Δήμου από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων –Υδρονομέων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3 Υδρονομείς με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Δ.Κ. Νέων Μουδανιών

2 Υδρονομείς με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Δ.Κ. Σημάντρων

1 Υδρονομέας με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Τ.Κ. Πορταριάς

2 Υδρονομείς με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Τ.Κ. Διονυσίου

1 Υδρονομέας με 6μηνη σύμβαση κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα

1 Υδρονομέας με 6μηνη σύμβαση κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, Τ.Κ. Ζωγράφου

2 Υδρονομείς με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Δ.Κ. Νέας Τρίγλιας

1 Υδρονομέας με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Τ.Κ. Ελαιοχωρίων

1 Υδρονομέας με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Τ.Κ. Νέων Πλαγίων

1 Υδρονομέας με 6μηνη σύμβαση κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, Τ.Κ. Πετραλώνων

1 Υδρονομέας με 6μηνη σύμβαση κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, Τ.Κ. Νέας Τενέδου

2 Υδρονομείς  με 6μηνη σύμβαση κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, Τ.Κ. Λακκώματος

1 Υδρονομέας με 6μηνη σύμβαση κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, Τ.Κ. Νέας Γωνιάς

1 Υδρονομέας με 6μηνη σύμβαση κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, Τ.Κ. Νέων Συλλάτων και της Σωζόπολης

1 Υδρονομέας με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Τ.Κ. Κρήνης

1 Υδρονομέας με σύμβαση από 15-03-2019 έως και 14-11-2019, Τ.Κ. Αγίου Μάμαντος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό άρδευσης και την καθιερωμένη σειρά άρδευσης.

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής τους στα αρδευτικά αυλάκια μέχρι να φτάσουν σε κάθε αρδευόμενο κτήμα.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των από τις αρμόδιες αρχές ή συμβούλια ή επιτροπές εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεση γνωστοποίηση στο Δήμο παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξη των παρά τις όχθες των αυλάκων ή εις μικρή από αυτά απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, για τα οποία έχουν αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Νέας Προποντίδας, Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων, Βιθυνίας 2, Νέα Μουδανιά Δ. Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23730 25887 και 23730 25533, FAX: 23730-65037, (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νέας Προποντίδας, στα Νέα Μουδανιά, που εδρεύει στο 2ο όροφο του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων), (08.00π.μ.-15.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-02-2019 έως και 15-02-2019, (08.00π.μ.-15.00μ.μ.)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 324/18-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/19/TA/AD9/1.1 Head of Unit (2 posts)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

 Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/Job_Opportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-02-2019

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής,  προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της: Μονάδα Α΄: Προγραμματισμού και αξιολόγησης προτάσεων, Μονάδα Β΄: Διαχείρισης έργων και  Μονάδα Γ΄: Οργάνωσης, διοικητικής – τεχνικής υποστήριξης, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση-προσωπικού Υπαλλήλων, που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265), συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 4ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικοί οποιασδήποτε ειδικότητας ή  Θετικών Επιστημών ή Οικονομολόγοι ή Λογιστές ή πτυχιούχοι  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αθήνα Αττικής

2ΔΕ Στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, προγραμματισμό και υποστήριξη αξιολογήσεων και επαληθεύσεων / πιστοποιήσεων, εκδηλώσεων κ.λ.π., Αθήνα Αττικής.

Για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης, θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία που ανταποκρίνονται σε προγραμματισμό, αξιολόγηση ή διαχείριση έργων κρατικών ενισχύσεων και ιδίως έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας ή σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε έντυπα στην ταχ. διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ), 5Ος  όροφος,  Γρ.505, Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, με την ένδειξη: «Πρόσκληση εκδήλωσης 3 ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ», (εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-17.00μ.μ.), είτε  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: e.lykou@gsrt.gr & p.floridi@gsrt.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1300178 (κα Ε. Λύκου) & 213 1300177 (κα Π. Φλωρίδη).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΙ, ΕΛΑΣ, ΑΣΕΠ, ΑΕΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!