ασεπ-προσλήψεις-24-τόμων-στην-εφα-καβάλ-295167
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 11.05.2020 | 15:28

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 24 τόμων στην ΕΦΑ Καβάλας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τηςΕφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ