ασεπ-προσλήψεις-2-ατόμων-στο-δήμο-μουζα-362859
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.04.2020 | 12:36

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Μουζακίου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Μουζακίου, που εδρεύει στο Μουζάκι Ν. Καρδίτσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ