ασεπ-κλήρωση-ισοβαθμούντων-υποψηφίω-969848
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 01.08.2022 | 10:46

ΑΣΕΠ: Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων στην προκήρυξη 8Κ/2021 (πίνακας)

Γνωστοποιείται ότι το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15, του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α), όπως ισχύει, μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με κωδ. θέσεων 614 και 607 για τις σειρές κατάταξης 21-23 και 26-27, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2021 (Φ.Ε.Κ. 49/5.10.2021/τ. ΑΣΕΠΦ.Ε.Κ. 55/18-10-2021/τ. ΑΣΕΠ).

Η δημόσια κλήρωση για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους του ανωτέρω κλάδου θα διενεργηθεί στις 2 Αυγούστου 2022ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΑΣΕΠ. Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από την πλατφόρμα epresence.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ