ασεπ-6κ-2022-πόσες-αιτήσεις-υποβλήθηκαν-γι-22550
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 19.09.2022 | 14:00

ΑΣΕΠ-6Κ/2022: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για 66 μόνιμες θέσεις (πίνακες)

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 57/11.08.2022/τ.ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα έξι (66) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών), στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 8.152 αιτήσεις.