Απόσπαση 67 υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Στερεάς Ελλάδας

Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 18η /1-7-2016 (3ο θέµα) απόφαση του, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό µε απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δηµόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.

Οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυµούν να αποσπαστούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Αφήστε μια απάντηση