Στη Βουλή το «πάγωμα» διαγωνισμού του ΑΣΕΠ λόγω αυθαίρετων διαδικασιών

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής του Ποταμιού το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με την προκήρυξη 1Κ/2017 για την πλήρωση 404 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γραμματέων στα Δικαστήρια, ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς. «Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης εκδόθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2018, ενώ τα αρχικά προσωρινά αποτελέσματα είχαν δημοσιοποιηθεί πριν από έναν χρόνο στις 20 Οκτωβρίου 2017. Εκτός των οριστικών πινάκων βρέθηκαν περίπου 140 επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων, δηλαδή ποσοστό 35% της αρχικής λίστας, ενώ το ποσοστό αυτό συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5% και 10%. Ως βασική αιτία της απόκλισης αυτής αναφέρεται η αλλαγή στον τρόπο προσμέτρησης των μορίων από μεταπτυχιακούς τίτλο και πιο συγκεκριμένα, ποιοι τίτλοι κρίνονται ως συναφείς με το αντικείμενο των θέσεων», τονίζει ο κ. Μαυρωτάς, παραλείποντας να αναφερθεί και σε σχετική δικαστική απόφαση η οποία «παγώνει» τον συγκεκριμένο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ λόγω αυθαίρετων διαδικασιών.

Ο κ. Μαυρωτάς κάνει λόγο επίσης για το γεγονός ότι |όλο και συχνότερα παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στον συνδυασμό πολλών παραγόντων, όπως η έλλειψη προγραμματισμού των προσλήψεων εκ μέρους των αρμόδιων φορέων και η έγκαιρη συνεργασία τους με το ΑΣΕΠ, και τα προβλήματα στην επάρκεια στελέχωσής του. Χρήζει ειδικής αναφοράς και το σημαντικό ζήτημα της επιβάρυνσης του ΑΣΕΠ με διαδικασίες στις οποίες δεν του ανατίθεται ο πλήρης έλεγχος, μόνο και μόνο για να περιβάλλονται οι διαδικασίες αυτές με το προκάλυμμα της αδιαβλητότητας, οι οποίες όμως στοιχίζουν σε πόρους (ανθρώπινους και υλικούς). Επιπλέον, εντείνεται το φαινόμενο της θέσπισης κατά περίπτωση ειδικών διατάξεων που θέτουν κριτήρια μοριοδότησης και διαδικασίες, κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994, προκειμένου να ικανοποιούνται τα αιτήματα των φορέων. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι φορείς είτε περιορίζουν τα επιλέξιμα πτυχία, είτε διαμορφώνουν (με νόμους ή υπουργικές αποφάσεις) τα κριτήρια μοριοδότησης (κατ’ εξαίρεση του ν. 2190/1994), προκειμένου να ευνοούνται οι υπηρετούντες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που οι φορείς απαιτούν πτυχία τόσο ευρέος φάσματος ώστε να πολλαπλασιάζονται οι υποψηφιότητες, και κατά συνέπεια και οι ενστάσεις», προσθέτει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Διαφύλαξη του κύρους και της αποτελεσματικότητας του ΑΣΕΠ

Η σύσταση του ΑΣΕΠ με τον ν. 2190/114 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» υπήρξε αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Αν και αρχικά υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, πλέον το ΑΣΕΠ – δικαίως – έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας ως ο θεσμός που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη διαδικασία των προσλήψεων.

Χωρίς κανείς να αμφισβητεί τις εγγυήσεις που παρέχει το ΑΣΕΠ στη διαδικασία των προσλήψεων, όλο και συχνότερα παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στον συνδυασμό πολλών παραγόντων, όπως η έλλειψη προγραμματισμού των προσλήψεων εκ μέρους των αρμόδιων φορέων και η έγκαιρη συνεργασία τους με το ΑΣΕΠ, και τα προβλήματα στην επάρκεια στελέχωσής του. Χρήζει ειδικής αναφοράς και το σημαντικό ζήτημα της επιβάρυνσης του ΑΣΕΠ με διαδικασίες στις οποίες δεν του ανατίθεται ο πλήρης έλεγχος, μόνο και μόνο για να περιβάλλονται οι διαδικασίες αυτές με το προκάλυμμα της αδιαβλητότητας, οι οποίες όμως στοιχίζουν σε πόρους (ανθρώπινους και υλικούς). Επιπλέον, εντείνεται το φαινόμενο της θέσπισης κατά περίπτωση ειδικών διατάξεων που θέτουν κριτήρια μοριοδότησης και διαδικασίες, κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994, προκειμένου να ικανοποιούνται τα αιτήματα των φορέων. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι φορείς είτε περιορίζουν τα επιλέξιμα πτυχία, είτε διαμορφώνουν (με νόμους ή υπουργικές αποφάσεις) τα κριτήρια μοριοδότησης (κατ’ εξαίρεση του ν. 2190/1994), προκειμένου να ευνοούνται οι υπηρετούντες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που οι φορείς απαιτούν πτυχία τόσο ευρέος φάσματος ώστε να πολλαπλασιάζονται οι υποψηφιότητες, και κατά συνέπεια και οι ενστάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστερήσεων αποτελεί η προκήρυξη 1Κ/2017 για τους δικαστικούς υπαλλήλους, που αφορούσε 404 θέσεις σε 170 δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, τις οποίες διεκδίκησαν 31.221 υποψήφιοι. Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης εκδόθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2018, ενώ τα αρχικά προσωρινά αποτελέσματα είχαν δημοσιοποιηθεί πριν από έναν χρόνο στις 20 Οκτωβρίου 2017. Εκτός των οριστικών πινάκων βρέθηκαν περίπου 140 επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων, δηλαδή ποσοστό 35% της αρχικής λίστας, ενώ το ποσοστό αυτό συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 5% και 10%. Ως βασική αιτία της απόκλισης αυτής αναφέρεται η αλλαγή στον τρόπο προσμέτρησης των μορίων από μεταπτυχιακούς τίτλους και πιο συγκεκριμένα, ποιοι τίτλοι κρίνονται ως συναφείς με το αντικείμενο των θέσεων.

Σήμερα στο ΑΣΕΠ υπάρχουν σε εξέλιξη 42 διαδικασίες προσλήψεων που αφορούν σε 13.569 θέσεις μονίμων και ι.δ.α.χ. στο Δημόσιο, για τις οποίες είχαν υποβληθεί 338.178 υποψηφιότητες, ενώ στο σύνολο των 13.569 θέσεων οι προσλαμβανόμενοι ειδικοί επιστήμονες είναι μόλις 138 (1,01%) και οι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι μόλις 1.339 (9,86%). Παράλληλα, εκκρεμεί η επιλογή 77 διοικητικών γραμματέων και ανάλογων στελεχών (από 4.673 υποψηφιότητες), ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής 103 γενικών διευθυντών και μόλις ξεκίνησαν οι διαδικασίες επιλογής 463 (μέχρι τώρα) διευθυντών.

Κατόπιν των ανωτέρω, δημιουργούνται πλήθος ερωτημάτων ως προς τις προθέσεις της Κυβέρνησης και μέσω των εποπτευόμενων κρατικών φορέων, να διαφυλάξει το κύρος του ΑΣΕΠ αλλά και για τον υφιστάμενο ή μη προγραμματισμό και την ιεράρχηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Επιβεβαιώνετε τα ανωτέρω στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των προσλαμβανόμενων ειδικών επιστημόνων και υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης; Πώς δικαιολογούνται τα τόσο χαμηλά ποσοστά των συγκεκριμένων κατηγοριών επί του συνόλου των προσλαμβανόμενων όταν στον δημόσιο διάλογο συνεχώς αναφέρεται η ελλιπής στελέχωση του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ σε στελέχη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;
  2. Σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία επιλογής γραμματέων, γενικών διευθυντών και διευθυντών; Πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή τους;
  3. Πότε αναμένεται η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για την προκήρυξη 3Κ/2018 για την πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ βαθμού; Θεωρείτε ότι η παρέμβαση της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δυνατότητα πρόσληψης επιτυχόντων από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, έδρασε επιβαρυντικά αν όχι και βλαπτικά για την ομαλή και τελικά ταχύτερη διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας;
  4. Σχετικά με τους διαγωνισμούς φορέων για τους οποίους το ΑΣΕΠ δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας, ποιος ο αριθμός τους επί του συνόλου των διαγωνισμών που διεξάγει το ΑΣΕΠ για τα έτη 2016-2018; Θεωρείτε δόκιμο να υπάρχουν εξαιρέσεις διαγωνισμών για τους οποίους το ΑΣΕΠ δεν έχει τον πλήρη έλεγχο; Υπάρχει αντικειμενικός λόγος για τον οποίο δεν διενεργούνται όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες προσλήψεων στο δημόσιο αποκλειστικά και εξαρχής από το ΑΣΕΠ;
  5. Τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Κ/2017 για την πλήρωση 404 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γραμματέων, εξαιτίας της εξαιρετικά μεγάλης απόκλισης μεταξύ προσωρινών και οριστικών πινάκων επιτυχόντων; Με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το νομοθετικό κενό ως προς τον καθορισμό των προσόντων του συγκεκριμένου κλάδου και ως προς τη συνάφεια τίτλων σπουδών και εμπειρίας, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα σε επόμενες προκηρύξεις;
  6. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση στην κατεύθυνση ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του ΑΣΕΠ και διαφύλαξης του κύρους του;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2017, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ, ΒΟΥΛΗ. ΠΑΓΩΜΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!