ΚΚΕ: «Όλα καλώς καμωμένα» για την καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ στο Βόλο - Aftodioikisi.gr
Κυριακή
5
Φεβρουάριος
Back

ΚΚΕ: «Όλα καλώς καμωμένα» για την καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ στο Βόλο

Σταθερά στη γραμμή της υποστήριξης του μονοπωλίου της «Lafarge» και της επικίνδυνης για τη λαϊκή υγεία κυβερνητικής πολιτικής κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από την απάντησή της σε Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με την καύση αποβλήτων από την τσιμεντοβιομηχανία «ΑΓΕΤ Ηρακλής» στο Βόλο.

Ο αρμόδιος επίτροπος Κ. Βέλα στην απάντησή του στον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Κώστα Παπαδάκη επικαλούμενος την «οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών» ενθαρρύνει τις «αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών» να «εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι όροι της σχετικής άδειας…». Στη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση, αυτή ακριβώς η άδεια που ανανέωσε και επικαιροποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως κατήγγειλε η Eυρωκοινοβουλευτική Oμάδα του ΚΚΕ στην ερώτησή της, είναι που δίνει τη δυνατότητα στην εν λόγω τσιμεντοβιομηχανία να αποτελεί μια τεράστια μονάδα καύσης αποβλήτων έως και 722.000 τόνους/έτος καθώς και να επιλέγει καύσιμα από μια μεγάλη γκάμα άλλων αποβλήτων. Μόνο τα αστικά απόβλητα (οικιακά και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά) ανέρχονται σε 410.000 τόνους, ενώ η ποσότητα των 100.000 τόνων RDF και από μόνη της είναι εφιαλτική.

Παρόλ’ αυτά «όλα καλώς καμωμένα» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θεωρεί ως πανάκεια τις ευρωενωσιακές οδηγίες και κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων και για τη συναποτέφρωση των αποβλήτων στην τσιμεντοβιομηχανία. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι με βάση την ευρωενωσιακή νομοθεσία, που ενσωματώθηκε και στην ελληνική:

– Τίθενται όρια και διαδικασίες σχετικά με τις εκπομπές επικίνδυνων για την υγεία ρύπων (διοξίνες, βαρέα μέταλλα, οξείδια του θείου και του αζώτου, υδροχλώριο και υδροφθόριο, ολικός οργανικός άνθρακας) που υπόκεινται σε αυστηρή κριτική ως ανεπαρκή από τον επιστημονικό κόσμο, ενώ επιτρέπεται, υπό «προϋποθέσεις», να τετραπλασιάζονται (!) τα όρια για επικίνδυνες ουσίες (βλ. διοξείδιο του θείου και ολικός οργανικός άνθρακας), όπως π.χ. συμβαίνει και με την αδειοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας.

-Επιτρέπονται παραθυράκια στο όνομα «μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας» για απεριόριστες υπερβάσεις στα όρια των ρύπων, συνολικά 60 ωρών το χρόνο ανά τσιμεντοκλίβανο και για κάθε είδους ρύπο χωριστά.

– Δεν παίρνεται υπόψη η τεράστια ποσότητα καπναερίων άρα και των επικίνδυνων ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα καθώς και οι εξαντλημένες αντοχές της περιοχής, κύρια του Βόλου και της Αγριάς, που προσβάλλεται από αυτούς, με όλες τις σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος της υγείας των κατοίκων, που ανασαίνουν το ρυπασμένο αέρα.

Στην ανακοίνωσή της η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, αναφέρει:

«Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί άλλη μια χαρακτηριστική απόδειξη ότι η νομοθεσία της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων και για τη διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο της “κυκλικής οικονομίας”, της “αποδοτικότητας των πόρων” και των “πράσινων τεχνολογιών”, έχει αποκλειστικό στόχο να εξασφαλίζει νέα πεδία κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Γι’ αυτό το σκοπό τα όργανα της ΕΕ και οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά θυσιάζουν την υγεία των εργαζομένων.

Γίνεται ξεκάθαρο ότι η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα μόνο με τον αγώνα τους ενάντια σε αυτήν την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη του κεφαλαίου και υποτάσσει σε αυτό την υγεία τους και την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να βάλουν εμπόδια και να διεκδικήσουν τις σύγχρονες ανάγκες τους στο ζήτημα της υγείας του λαού, της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, της προστασίας του περιβάλλοντος».

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ερώτησης του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη:

E-003217/2018 -Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -14.8.2018

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχει ήδη διατυπώσει σε προηγούμενες απαντήσεις1, εκφράζει την ανησυχία της για την κακή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και τις συνέπειές της για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει την Ελλάδα να βελτιώσει τις επιδόσεις της με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τη βελτίωση της χωριστής συλλογής, την αύξηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγειονομικής ταφής.

Τα καύσιμα που προέρχονται από απόβλητα επιτρέπεται να συναποτεφρώνονται σε τσιμεντοκαμίνους, με την προϋπόθεση ότι η μονάδα πληροί τους κανόνες για τη συναποτέφρωση αποβλήτων στον τομέα του τσιμέντου2.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο 23 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών (ΟΒΕ), εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι όροι της σχετικής άδειας συμπεριλαμβανομένων των οριακών τιμών εκπομπών.

Η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από την επαγγελματική έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες ρυθμίζεται κυρίως σε δύο οδηγίες: Την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιγόνους παράγοντες (2004/37/ΕΚ3) και την οδηγία για τους χημικούς παράγοντες (98/24/ΕΚ4), που υποχρεώνουν τους εργοδότες να εξαλείφουν ή να μειώνουν στο ελάχιστο τους κινδύνους για τους εργαζομένους τους.

Η Ελλάδα κοινοποίησε τα εθνικά της μέτρα μεταφοράς των δύο οδηγιών. Εναπόκειται στις εθνικές αρμόδιες αρχές5 να εξασφαλίσουν την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των εν λόγω οδηγιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την εφαρμογή και την επιβολή όλων των σχετικών νομικών διατάξεων και να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με την προαναφερθείσα νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον και την ασφάλεια στην εργασία.

1 Βλ. προηγούμενες απαντήσεις στις ερωτήσεις E-003215/17 και E-002395/2018.2 Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στο κεφάλαιο IV και στο παράρτημα VI της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ΟΒΕ, ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 0, καθώς και στην εκτελεστική απόφαση 2013/163/ΕΕ της Επιτροπής για τη διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για την τσιμεντοβιομηχανία (ΕΕ L 100 της 9.4.2013).3 Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50).4 Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες· ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 115 Κυρίως οι επιθεωρήσεις εργασίας και τα δικαστήρια».

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 130 του Κανονισμού Κώστας Παπαδάκης

Θέμα: Καύση αποβλήτων από την τσιμεντοβιομηχανία «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» στο Βόλο

Επανερχόμαστε στην E-003215-17 ερώτηση σχετικά με την καύση αποβλήτων από την τσιμεντοβιομηχανία «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ιδιοκτησία του μονοπωλιακού ομίλου «LAFARGE – HOLCIM», στο Βόλο, καθώς οι δραματικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία προκαλούν μεγάλες κινητοποιήσεις των κατοίκων.

Με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 2017 επιτρέπεται ετησίως η καύση τεράστιων ποσοτήτων αποβλήτων. Μόνο τα αστικά απόβλητα ανέρχονται σε 410.000 τόνους, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας των 100.000 τόνων RDF που είναι εφιαλτική.

Το RDF, που αποτεφρώνεται στους τσιμεντοκλιβάνους της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», παρά τις περί του αντιθέτου παραπλανητικές διαβεβαιώσεις ελληνικής κυβέρνησης, εταιρείας και Επιτροπής, είναι απόβλητο, που προέρχεται από τη μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων. Η καύση τέτοιων σκουπιδιών (SRF, RDF) που περιέχουν υψηλό ποσοστό πλαστικών και βαρέων μετάλλων οδηγεί σε εκπομπές εξαιρετικά επικίνδυνων αέριων ρύπων που προκαλούν καρκινογενέσεις και άλλες σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Αποδεικνύεται ότι η πολιτική ΕΕ και αστικών κυβερνήσεων, και για τη διαχείριση των αποβλήτων, έχει αποκλειστικό στόχο να εξασφαλίζει νέα πεδία κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στο αίτημα των κατοίκων που ζητούν:

1) Να σταματήσει αμέσως η καύση RDF/SRF, πετ-κοκ και να απαγορευτεί η καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ;

2) Να παρθούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στις βιομηχανίες που επεξεργάζονται επικίνδυνα και βλαβερά υλικά;

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!