Πυλαία-καταγγελία: Άνευ άδειας τα κοιμητήρια -«Νομίμως υφιστάμενα» απαντά ο δήμος

Μια πολύ σοβαρή καταγγελία έφτασε στην aftodioikisi.gr από δημότη της Πυλαίας, και έχει να κάνει με την άδεια των κοιμητηρίων στον δήμο. Συγκεκριμένα ο άνθρωπος που μας ενημέρωσε προχώρησε σε καταγγελία στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και η έκθεση υγειονομικού ελέγχου έδειξε πως τα κοιμητήρια δεν έχουν άδεια αλλά επίσης και πολλές άλλες ελλείψεις.

Οι παραβάσεις που φαίνονται λοιπόν να ισχύουν είναι η παράβαση »Περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων» καθώς και η »Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων». Ήδη η έκθεση έχει αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα επικοινωνήσαμε με τον Δήμο Πυλαίας, ο οποίος μας έδωσε την απάντησή του. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

Όλα τα Κοιμητήρια –με εξαίρεση το νέο Κοιμητήριο της Κοινότητας Φιλύρου που ιδρύθηκε το 1997 με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης τότε Κώστα Παπαδόπουλου, Αριθ. Πρωτ. ΔΥ/ΑΙ/24/60928 ΠΕ, 28/1/1996)- που βρίσκονται στα όρια του δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν -τα περισσότερα- ταυτόχρονα ή και νωρίτερα από την ίδρυση των οικισμών δηλαδή πριν από το 1923 και σίγουρα πριν από το 1978.
Συνεπώς για τα εν λόγω Κοιμητήρια του δήμου μας δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας καθώς βάσει των σχετικών νομικών ρυθμίσεων –που παραθέτουμε στη συνέχεια- θεωρούνται «νομίμως υφιστάμενα» και συγκεκριμένα βάσει των διατάξεων:
• του Ν. 2508/97, Άρθρο 29, παράγραφος 1γ όπου αναφέρεται ότι “Κοιμητήρια εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, η δε επέκτασή τους είναι δυνατή μόνον προς το πλησιέστερο τμήμα του ορίου του οικισμού, τηρούμενης απόστασης τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων από νομίμως υφισταμένη κατοικία» (αντ. Των Πρώτου και Δεύτερου Εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 29 με την παρ. 4 του άρθρου 148 του Ν.4495/17, ΦΕΚ-167 Α/3-11-17)

• της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (υπουργείων Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών Α5/1210 της 19.4/10.5.1978 (ΦΕΚ-424Β΄): Περί όρων ίδρυσης Κοιμητηρίων (Με την παρ. 16 του άρθρου 52 του Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14, ορίζεται ότι : «16. Κοιμητήρια υφιστάμενα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις της Α5/2010 της από 19.4./10.5.1978 υπουργικής απόφασης (Β΄ 424), με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα…» και επιπλέον ως προς την επέκταση αυτών αναφέρει: «… Η επέκταση των ανωτέρω νεκροταφείων επιτρέπεται, εφόσον από ειδική μελέτη προκύπτει η αδυναμία εξασφάλισης κατάλληλου για το σκοπό αυτόν άλλου χώρου και μετά από εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνικής μελέτης».

Ως προς τις ελλείψεις που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ιστοσελίδας σας, αναφέρει η Έκθεση Υγειονομικού Ελέγχου να σημειωθεί ότι:
• Λειτουργούν ήδη αποδυτήρια και χώροι ένδυσης των εργαζομένων όπως προβλέπεται στα εργοτάξια που βρίσκονται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
• Υπάρχουν τουαλέτες στα περισσότερα κοιμητήρια. Όπου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν εγκαθίστανται χημικές τουαλέτες, ενώ αν δεν λειτουργούν επιδιορθώνονται άμεσα.
• Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες και οι εργασίες για τη δημιουργία χώρων πλύσης των οστών σε όσα Κοιμητήρια δεν υπάρχουν.

Επιπλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος διερευνούν την αναγκαιότητα αποκατάστασής των όποιων άλλων ελλείψεων διαπιστωθούν και συμμορφώνονται όταν χρειάζεται με τις υποδείξεις της έκθεσης.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΥΛΑΙΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, ΑΝΕΥ, ΑΔΕΙΑΣ