σχολεία-ανοιχτά-από-τις-7-20-οδηγίες-για-τ-812933
ΠΑΙΔΕΙΑ | 10.01.2022 | 07:07

Σχολεία: Ανοιχτά από τις 7 -20 οδηγίες για τη λειτουργία τους (ΦΕΚ)

Aπό τις 7.00 το πρωί είναι ανοιχτά τα σχολεία για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών, προκειμένου να προμηθευτούν και να κάνουν έγκαιρα self test όσοι δεν μπόρεσαν να τα προμηθευτούν από τα φαρμακεία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚΒ αρ. 7/6-1-2022), από σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 τα σχολεία λειτουργούν με διαφορετικά πρωτόκολλα.

Συγκεκριμένα:

 1. Την πρώτη εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test, αντί για δύο, από όλους τους μαθητές, εμβολιασμένους και μη και νοσήσαντες και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.
 2. Οι μαθητές θα κάνουν τα self test για τη Δευτέρα 10/1, την Τρίτη 11/1 και την Παρασκευή 14/1. Θα δείξουν τη Βεβαίωση του αρνητικού αποτελέσματος στον καθηγητή της 1ης διδακτικής ώρας τη Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή αντίστοιχα. Το self test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).

  <

3.Από τις 17/1/22 θα διενεργούνται δύο δωρεάν σελφ τεστ, από εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το self-test θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο.

4.Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

5.Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φέρουν μαζί τους την εκτυπωμένη σχολική κάρτα μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου για την περίπτωση που ζητηθεί η επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/την Διευθυντή/ντρια/Υποδιευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας προς επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr

6.Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών ή από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες.

Δήμος παραχωρεί μαθήματα της δημόσιας εκπαίδευσης σε ιδιώτες -Στη Βουλή το θέμα

7.Στην περίπτωση που μαθητής/τρια που φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί προς επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass. gov.gr, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη/αποχωρεί από την σχολική αίθουσα, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.

8.Αν μαθητής παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου.

9.Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο rapid test και ένα self test – όλα με δική τους επιβάρυνση – την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και συγκεκριμένα  το rapid test θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1) και της Παρασκευής (14/1), ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και self test  έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (11/1). Από την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πραγματοποιούν δύο rapid test την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής εκάστης εβδομάδας.

 1. Σε περίπτωση θετικού self test, οι γονείς ενημερώνουν το σχολείο άμεσα, τηλεφωνικά ή με mail, σε περίπτωση που δεν είναι ώρα λειτουργίας του σχολείου). Θα πρέπει, δε, να προβούν σε εξέταση με rapid test και να ενημερώσουν το σχολείο για το αποτέλεσμα, άμεσα.
 2. Εάν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μεταβoύν σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).<
 3. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο, μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του (αν υπάρχουν). Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
 4. Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ . Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του (αν υπάρχουν). Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
  Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία 10 Μαΐου -Πότε κλείνουν οριστικά
 5. Σε περίπτωση κρούσματος στο τμήμα, οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν, δωρεάν, δύο και τρία self test, δηλαδή πέντε τεστ την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν τρία self test την εβδομάδα. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί πέντε test σε πέντε ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τρία self test δωρεάν την εβδομάδα.
 6. Η λειτουργία τμήματος της σχολικής μονάδας αναστέλλεται μόνο όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) του συνόλου των μαθητών/τριών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής μονάδας.
 7. Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε καραντίνα για πέντε ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή ο πυρετός έχει υποχωρήσει πλήρως, χωρίς αντιπυρετικά, για ένα 24ωρο και με την προϋπόθεση να υπάρχει αρνητικό rapid test (οι ανεμβολίαστοι) ή self test (οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου τριμήνου). Το τεστ διενεργείται την 6η μέρα από την ημερομηνία της επίσημης διάγνωσης.
 8. Οι μαθητές άνω των 12 ετών που επιστρέφουν, υποχρεωτικά, για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ακόμη, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα.
 9. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή το self ή το rapid test είναι θετικά, η απομόνωση εντός οικίας θα παρατείνεται.
 10. Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για πέντε ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από πέντε ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και με αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς ή αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, τα οποία διενεργούνται την έκτη ημέρα από την επίσημη ημερομηνία διάγνωσης.
 11. Εάν ο πυρετός συνεχίζεται ή το self ή rapid test είναι θετικό, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον ακόμη πέντε ημέρες.

Διαβάστε ακόμη:

Σχολεία: Άνοιξαν για να ξανακλείσουν- Στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ