Στις 19 Απριλίου το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Π. Βορείου Αιγαίου

Το Αναπτυξιακό συνέδριο της, πραγματοποιεί στις 18 και 19 Απριλίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να διερευνηθούν αλλά και να αναπτυχθούν οι δυνατότητες σε επίπεδο περιφέρειας για μια έξυπνη και διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται μια συνάντηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Επιμελητήρια και Ιδιώτες) προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που δίνονται στον Ιδιωτικό Τομέα στο πλαίσιο της 5ης Προγραμματικής Περιόδου ενώ στις 19 το μήνα θα γίνει η ανοικτή εκδήλωση προκειμένου να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο της νησιωτικότητας η πρόταση της περιφέρειας μας στο πλαίσιο των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Περίοδο 2014 – 2020.

Η ημερίδα θα είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο, θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί της 19ης Απριλίου και οι εργασίες της θα λάβουν χώρα στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Αφήστε μια απάντηση