Εργαζόμενοι Περιφέρειας Αττικής: Από λίστες υπουργών & "κολλητών" οι προσλήψεις Πατούλη - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
27
Νοέμβριος
Back
Εργαζόμενοι Περιφέρειας Αττικής: Από λίστες υπουργών & "κολλητών" οι προσλήψεις Πατούλη

Εργαζόμενοι Περιφέρειας Αττικής: Από λίστες υπουργών & “κολλητών” οι προσλήψεις Πατούλη

Εργαζόμενοι Περιφέρειας Αττικής: Από λίστες υπουργών & “κολλητών” οι προσλήψεις Πατούλη

Τις πρωτοφανείς διαδικασίες που ακολούθησε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης για να κάνει προσλήψεις – “ρουσφέτια” καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής. 

“Η πρόσληψη τετρακοσίων τριών (403) ατόμων για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και τις 5-7-2021, όχι δηλαδή 8 μηνών, αλλά 5 μηνών!!!

Στον πίνακα δεν υπάρχουν ούτε μόρια κατάταξης, ούτε τίποτα… και βέβαια δεν προσλήφθηκαν αυθαίρετα συγκεκριμένοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Αττικής (εργαζόμενοι στο επιχειρησιακό κέντρο του 1110 κ.α).

Δεν θα σταθούμε σε ονόματα, που παραπέμπουν σε γνωστές μαυρογιαλούρικες «διαδρομές», ούτε στις λίστες υπουργών και του περιβάλλοντος της Περιφερειακής Αρχής που επεξεργάστηκε η τριμελής Επιτροπή Πατούλη, ούτε στις καταγγελίες που έφτασαν στο Σύλλογο

Θα πούμε μόνο ότι οι διάτρητες αυτές διαδικασίες βάζουν όλους τους ανθρώπους στο ίδιο «τσουβάλι», αμαυρώνουν την προσφορά των συμβασιούχων, που εργάστηκαν με αξιόλογη προσφορά στην Περιφέρεια Αττικής, προσπαθώντας να μπαλώσουν τα τεράστια κενά, που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την ανεργία, να μεταχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τους ανέργους, να δημιουργεί μηχανισμούς ημετεροκρατίας και ομηρίας.

Να γίνουν εδώ και τώρα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Να καλυφθούν όλα τα κενά στις υπηρεσίες, με ένα αδιάβλητο σύστημα διορισμών μόνο με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια”, καταλήγουν οι εργαζόμενοι. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεν χρειάστηκε να περάσουν παρά ελάχιστες μέρες για να αποδειχτούν και στη πράξη τα όσα λέγαμε για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΝΔ για τις προσλήψεις, για το πως δηλαδή κυβέρνηση, περιφερειάρχες, δήμαρχοι κ.α. φτιάχνουν το κράτος των «αρεστών», φτιάχνουν μηχανισμό στήριξης, μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεων.

Αναφερόμαστε στις πρωτοφανείς διαδικασίες που ακολούθησε η Περιφερειακή Αρχή Αττικής με τις προσλήψεις ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Αντί να ακολουθηθεί η ίδια με τις δύο προηγούμενες προκηρύξεις διαδικασία, όπου με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής προσλήφθηκαν περίπου 224 εργαζόμενοι με τετράμηνες συμβάσεις τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο 2020, βγήκαν Αποφάσεις, που εύλογα δημιουργούν ερωτηματικά στους 3.000 και πλέον άνεργους, που κατέθεσαν αιτήσεις.

1. Η υπ’ αριθμ. 1/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΞΠΓ7Λ7-Ρ4Σ αποφάσισε «την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικά τετρακοσίων σαράντα επτά (447) ατόμων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν επέλθει λόγω της εμφάνισης και της διασποράς του κορωνοϊού».

2. Με την υπ’ αριθμ. 34881/17-1-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μόνο για τετρακόσια έξι (406) ατόμων για οκτώ μήνες.

Στην Απόφαση αυτή αναφέρονται οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, χωρίς όμως να προβλέπεται ποια θα είναι η μοριοδότηση για τα τυπικά προσόντα, για την προϋπηρεσία και την εμπειρία ή για άλλα κοινωνικά κριτήρια.

3. Τις 3.000 και πλέον αιτήσεις ανέργων, που κατατέθηκαν ανέλαβε με Απόφαση Πατούλη (αριθμ. πρωτ. 38560/18-1-2021) να αξιολογήσει μια τριμελής Επιτροπή 38560/18-1-2021 από δύο Αντιπεριφερειάρχες και μία Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο!!!

Το έργο της Επιτροπής ήταν να παραλάβει, να ελέγξει και να αξιολογήσει τις κατατεθειμένες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων και να συντάξει και να αποστείλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικό πρακτικό συνοδευόμενο από πίνακα επιλεχθέντων προς πρόσληψη, το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την Απόφαση το αργότερο μέχρι τις 24-1-2021!!!

Έτσι οι Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία και Λεονάρδου Πολυτίμη μέσα σε πέντε μέρες κατάφεραν να παραλάβουν, να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τις 3.000 και πλέον αιτήσεις, που κατατέθηκαν!!! και τα πρόλαβαν όλα…, αφιερώνοντας χρόνο λιγότερο από 1 λεπτό για κάθε αίτηση!!!

Ίσως να πρέπει να τους «αξιοποιήσει» και το ΑΣΕΠ, για να επιταχύνει τις διαδικασίες των προσλήψεων…

Ίσως βέβαια αυτό να χαρακτήρισε ως «αυτοδιοίκητο» ο υπουργός Εσωτερικών για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, τοποθετούμενος για το θέμα στη Βουλή…

4. Σήμερα 27-1-2021 ανακοινώθηκε με Απόφαση Περιφερειάρχη (αριθμ. πρωτ. 66031/27-1-2021) η πρόσληψη τετρακοσίων τριών (403) ατόμων για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και τις 5-7-2021, όχι δηλαδή 8 μηνών, αλλά 5 μηνών!!!

Στον πίνακα δεν υπάρχουν ούτε μόρια κατάταξης, ούτε τίποτα… και βέβαια δεν προσλήφθηκαν αυθαίρετα συγκεκριμένοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Αττικής (εργαζόμενοι στο επιχειρησιακό κέντρο του 1110 κ.α).

Δεν θα σταθούμε σε ονόματα, που παραπέμπουν σε γνωστές μαυρογιαλούρικες «διαδρομές», ούτε στις λίστες υπουργών και του περιβάλλοντος της Περιφερειακής Αρχής που επεξεργάστηκε η τριμελής Επιτροπή Πατούλη, ούτε στις καταγγελίες που έφτασαν στο Σύλλογο.

Θα πούμε μόνο ότι οι διάτρητες αυτές διαδικασίες βάζουν όλους τους ανθρώπους στο ίδιο «τσουβάλι», αμαυρώνουν την προσφορά των συμβασιούχων, που εργάστηκαν με αξιόλογη προσφορά στην Περιφέρεια Αττικής, προσπαθώντας να μπαλώσουν τα τεράστια κενά, που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την ανεργία, να μεταχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τους ανέργους, να δημιουργεί μηχανισμούς ημετεροκρατίας και ομηρίας.

Να γίνουν εδώ και τώρα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Να καλυφθούν όλα τα κενά στις υπηρεσίες, με ένα αδιάβλητο σύστημα διορισμών μόνο με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!