Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει σήμερα, στις 12.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Ενημέρωση από τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις
  • Ενημέρωση για τη μελέτη κατανομής των ΚΑΠ
  • Ημερίδα με θέμα: Διοικητική Αποτελεσματικότητα, Διαφάνεια, Δικαιοσύνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  • Θέματα Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

Α) πλαίσιο συνεργασίας με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Ολοκλήρωση Κτηματολογίου και αξιοποίησή του από τους δήμους
Β) Προδιαγραφές master plan Λιμένων και διαδικασία παραχώρησης λιμενικών ζωνών

  • Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα – Οι θέσεις της ΚΕΔΕ
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ημερομηνία και τον τόπο σύγκλησης του Τακτικού Συνεδρίου
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΔΕ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Αφήστε μια απάντηση