Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά (Ημερήσια Διάταξη)

Την Τετάρτη 23-3-2016 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρώτης δόσης ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου προς τον ΟΠΑΝ ποσού 250.000,00 €».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 13.735,00 € προς ΔΕΠΑ από τον τηρούμενο λογαριασμό 5107-000772-736 του Δήμου Πειραιά στην Τράπεζα Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρόσληψης εξήντα επτά (67) συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έντεκα μηνών), για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 5ο: «Χωροθέτηση (4) τεσσάρων περιπτέρων: 1) επί της Ακτής Μιαούλη αρ.1, 2) επί της οδού Λουδοβίκου αρ.2, 3) επί της Ακτής Μουτσοπούλου (Πλ. Κανάρη) & 4) επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 19 (μετατόπιση από την οδό Β. Γεωργίου Α΄αρ.5)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Χωροθέτηση (3) τριών περιπτέρων: 1) επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 7-9, 2) επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ.40-42, 3) επί της οδού Γούναρη αρ. 13 (μετατόπιση από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 26)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Χωροθέτηση (3) τριών περιπτέρων: 1) επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ.7, 2) επί της οδού Λεωφ .Αθηνών-Πειραιώς αρ. 72 & 3) επί της οδού Σταθμός ΗΣΑΠ Ν. Φαλήρου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Χωροθέτηση (2) δύο περιπτέρων: 1) επί της οδού Δωδεκανήσου αρ.30 & 2) επί της οδού Αγίων Αναργύρων».

ΘΕΜΑ 9ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της Ακτής Κουμουνδούρου (αρχή)».

ΘΕΜΑ 10ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 24-26».

ΘΕΜΑ 11ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 59».

ΘΕΜΑ 12ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Υπαπαντής & Χορμοβίτου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της Ακτής Θεμιστοκλέους αρ.24».

ΘΕΜΑ 14ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου επί της Ακτής Θεμιστοκλέους αρ.14-16».

ΘΕΜΑ 15ο: «Χωροθέτηση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Ακτής Κονδύλη αρ.52 & Θερμοπυλών, μετά από μετατόπισή του».

ΘΕΜΑ 16ο: «Κατάργηση θέσεων τεσσάρων (4) περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 17ο: «Κατάργηση θέσεων τριών (3) περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 18ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών & δύο ως αναπληρωτών για τη συγκρότηση δύο Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για αιτήματα της Ρώσικης Πρεσβείας σχετικά με το Ρωσικό Τμήμα του Δημοτικού Κοιμητηρίου Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ».

ΘΕΜΑ 20ο : «Απόρριψη ή αποδοχή της υπ’ αριθμ. 9501/1-3-2016 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κατά του υπ’ αριθμ. 6881/162/15-2-2016 εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα: Οικονομικές απαιτήσεις της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 21ο : «Απόρριψη ή αποδοχή της υπ’ αριθμ. 8244/23-02-2016 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κατά 1) της υπ’ αριθμ. 4492/125/3-2-2016 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με θέμα την έγκριση της υποβληθείσας αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών και 2) του με αριθμό 4451/124/1-2-2016 εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα τη διόρθωση και επιστροφή της αναλυτικής επιμέτρησης εκτελεσμένων εργασιών».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργασίας: Επισκευή και υγρομόνωση οροφής των εγκαταστάσεων των συνεργείων».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση του 2ου Σ.Π. της εργασίας: Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δ. Πειραιά 2015».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(3ου ΑΠΕ τακτοποιητικός) για το έργο: Διαμόρφωση σε παιδικό-Βρεφονηπιακό σταθμό κτιρίου Δηλαβέρη».

ΘΕΜΑ 25ο: «Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 479/23-11-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφή οφειλής του κ. Γιακούμογλου Ιωάννη του Αριστείδη ποσού 1.036,00 €».

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΟΜΙΚΗ, μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11».

ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών του κ. Αγαλόπουλου Δημητρίου, μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 & του Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.881,57€, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (5) υπόχρεων συνολικά 5.610,53 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (15) υπόχρεων συνολικά 7.231,99 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (9) υπόχρεων συνολικά 2.287,01 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (9) υπόχρεων συνολικά 3.788,80 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (14) υπόχρεων συνολικά 5.449,76 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 36ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΖΥΤ-5344 αυτοκίνητο επί της οδού Μουσών έμπροσθεν του αριθμού 73».

ΘΕΜΑ 37ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΥΟΧ-6982 αυτοκίνητο του κ. ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΝΤΕΛ επί της οδού Πραξιτέλους έμπροσθεν του αρ. 200-202».

ΘΕΜΑ 38ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΙΗΜ-2863 αυτοκίνητο του κ. Μπαλή Σπυρίδωνα επί της οδού Ειρήνης αρ. 56».

ΘΕΜΑ 39ο: «Ανανέωση της παραχώρησης θέσεως στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού Θεσσαλονίκης 40 & Δερβενακίων, της υπ. αριθμ. 1005/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 40ο: «Τοποθέτηση σταυρού φαρμακείου επί στύλου επί της οδού Γρηγόρη Λαμπράκη έμπροσθεν του αρ. 52».

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!