Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Πατρέων συνεδριάζει την 20η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση αποζημίωσης προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου, συνολικού ποσού 54.883,50€, ιδιοκτησίας των κ.κ Μιχαήλ Μπεκίρη, Μαρίνου Δεσύλλα, Χρήστου Δεσύλλα, Ζωής Δεσύλλα, Βασιλικής Δεσύλλα και Μαρίνου – Φραγκίσκου Δεσύλλα, μεταξύ των Ο.Τ. 97 και 97Α, στην Πάτρα (τμήμα οδού Βύρωνος), σύμφωνα με την 11/2005 πράξη αναλογισμού (σχετική η 123/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της εξ ολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κ. Ευφροσύνης Κουτσιουμάρη, (ήδη διανοιγμένη), που βρίσκεται επί των οδών Αλεξάνδρου Παπάγου και Βίαντος, μεταξύ των Ο.Τ. 829, 829Α και 854, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

3. Έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενου επικείμενου (μιας ελιάς), ιδιοκτησίας Πηνελόπης και Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, στην συμβολή των οδών Παγώνας και Σωνιέρου, στην Παγώνα (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

4. Έκδοση απόφασης για τα Διόδια στους οδικούς άξονες και στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

5. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί των οδών Νικολάου Κουτούζη και Σπυρίδωνος Παπαλουκά, λόγω έργων (σχετική η 132/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

6. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, μ.β. άνω των 6Τ-λεωφορείων ανεξαρτήτως μ.β., επί των διανοιγμένων τμημάτων των οδών Γοργοποτάμου και Ιβύκου (σχετική η 133/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

7. Κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου – αποξήλωση κουβουκλίου (σχετική η 122/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: X. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

8. Καθορισμός παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα) (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

9. Επικαιροποίηση της αριθ. 383/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την οίκοθεν τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στην περιοχή Έξω Αγυιάς, μεταξύ των οδών Αχελώου, Αθηνών, Ροΐδη και Κων/νου Καραμανλή» (σχετική η 126/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

10. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Βραχναιΐκων, επί προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου – δρόμου, μεταξύ των Ο.Τ. 7 και Ο.Τ. 11, ιδιοκτησίας Ελένης Τσίγκα -Νορτζίν, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης και δέσμευση δαπάνης ποσού 28.032,92€ (σχετική η 121/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

11. Συμπληρωματικό αίτημα, για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως αυτό είχε εγκριθεί με την αριθ. 58/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της τροποποίησης-συμπλήρωσης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 3050/τ.Β΄/30.09.2017) και την σύσταση σαράντα (40) νέων θέσεων τακτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’94), και της 22159/ΕΓΚ.19/30.6.17 (ΑΔΑ:60ΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

12. α)Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων- Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια», προϋπολογισμού 496.000,00€ (με ΦΠΑ) και β) τρόπος εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: X. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

13. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 488.566,05€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους- Γ΄ Κατανομή- 2017 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

14. Ψήφιση πίστωσης 250.000,00€, για επισκευές- συντηρήσεις των Σχολείων, από ίδιους πόρους- έκτακτη επιχορήγηση (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

15. Ενημέρωση για την Ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος).

16. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στη «2017 Call for proposals for LIFE Action Grants», με τίτλο του έργου «Advanced Noise Control strategies in HarbOuR». Ακρωνύμιο: ANCHOR LIFE (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου– Αρμ. Δ/ντής).

17. Καταβολή ποσού 21.589,61€, από τον Δήμο Πατρέων, για την εξόφληση οφειλών της υπό λύση- εκκαθάριση Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-Αρμ. Δ/ντής).

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Οδοποιία Ενοτήτων (2015), Μεσσάτιδας – Παραλίας – Βραχναιΐκων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου (πρώην Λυμπερόπουλου), στο Δ.Δ. Αραχωβιτίκων, της Δ.Ε. Ρίου Δήμου Πατρέων και εξέταση της αριθ. 15716/2017 ένστασης της αναδόχου Κοινοπραξίας (εισηγητής: X. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: ¨Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό χώρο Βούντενης» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

21. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα βελτίωσης οδού Κανακάρη, από Νόρμαν έως Αράτου» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις οδών στα Δ.Δ. Μεσσάτιδας- Παραλίας- Βραχναιΐκων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Κατασκευή- Επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

24. Αντικατάσταση μέλους: α) στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

25. Έγκριση διάθεσης – αγοράς οχημάτων από το Τελωνείο Πατρών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής).

26. Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών, υπέρ ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας Α.Ε. (εισηγητής: Γ. Νικηφορίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

27. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Ζ. Γαλάνη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

28. Διαγραφή (μερική)- διόρθωση ποσού τέλους και αντίστοιχου προστίμου (Achaia Foods – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

29. Διαγραφή οφειλής (Δ. Διονυσόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

30. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Θ. Καρούτα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

31. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 25.009,00€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

32. Διαγραφή οφειλής (Γ. Κουρλιούρου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

33. Διαγραφή οφειλής (Β. Κωστοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

34. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Μαγκαφάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

35. Διαγραφή οφειλής λόγω αποποίησης κληρονομιάς (Σ. Μοσχονά – Α. Μοσχονάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

36. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Μπούσια-Μαλαμή) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

37. Διαγραφή οφειλής (Σ. Ρώσης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

38. Διαγραφή οφειλής (Δ. Σαπίδης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

39. Διαγραφή (μερική) ποσού (Ι. Σολωμού) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

40. Διαγραφή οφειλής από τέλη ελλιμενισμού (Γ. Σχοινάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

41. Διαγραφή οφειλής (Π. Τουλιάτος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

42. Διαγραφή οφειλής από τέλη ελλιμενισμού (Αθ. Τσάχαλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

43. Επιστροφή χρημάτων 535,14€, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, για διοικητικό πρόστιμο Κ.Ο.Κ. (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

44. Επιστροφή ποσού 120,00€, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, για διοικητικό πρόστιμο Κ.Ο.Κ. (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

45. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στους κατοίκους της Ξερόλακας και Βιολογικού Καθαρισμού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

46. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Α. Παρασκευόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

47. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Σ. Ρέππας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΝΔΡΙΑΣΗ ΔΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!