ΠΕΔΚΜ: 15 αιτήματα προς την κυβέρνηση – Τι αποφάσισε το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας συγκαλείται ενώ το προσφυγικό ζήτημα οξύνεται, με την εισροή και τον εγκλωβισμό εντός της Χώρας πληθυσμών δυσανάλογων προς τις αντοχές της, με τους ευρωπαίους εταίρους να ορθώνουν τείχη και με τις τοπικές κοινωνίες εξουθενωμένες από την παρατεταμένη πολυεπίπεδη κρίση.

Το Συνέδριο:

Επισημαίνει πως σε όλη την διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά και τώρα που αυτή προσλαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στάθηκε όρθια, άντεξε και αντέχει.

Καλεί την Κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι μόνο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμμαχό της μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης αλλά να γίνει η καλύτερη δυνατή διοίκηση και διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος.

Υπογραμμίζει πως οι Δήμοι ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης αποτελούν την πλέον φερέγγυα έπαλξη της κοινωνικής προσφοράς, συνοχής και αλληλεγγύης.

Για να συνεχιστεί, να ενταθεί και να αποδώσει τα μέγιστα αυτή η προσφορά, αλλά και για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά άμεσες ανάγκες και να επιλυθούν ριζικά χρόνια προβλήματα της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καλείται η Κυβέρνηση να αποδεχθεί, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει όσα, με πλήρη τεκμηρίωση, κατέθεσε, ως προτάσεις και αιτήματά της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω των Συνεδρίων των Συλλογικών Οργάνων της (Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο και Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΚΕΔΕ, 2015).

 

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν Συνέδριο, απαιτεί:

1.- Την άμεση απόδοση όλων των θεσμοθετημένων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015 δηλαδή του υπολοίπου που δεν αποδόθηκε στους δήμους.

2.- Να μην μειωθούν περαιτέρω οι πόροι των δήμων το 2016, γιατί αυτό θα οδηγήσει στην κατάρρευση των δήμων.

3.- Την άμεση ανάκληση-ακύρωση των ρυθμίσεων με τις οποίες, αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία διαβούλευση ή ενημέρωση, αφαιρούνται οι εδώ και δεκαετίες θεσμοθετημένοι πόροι των ΟΤΑ (φόρος ζύθου, ανταποδοτικά τέλη σε ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ, τέλος βοσκής, πετρελαιοειδή).

4.- Την άμεση εκκίνηση διαλόγου-συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών για άμεση νομοθέτηση των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης.

5.- Την επαναφορά του ποσοστού κατανομής από το Πράσινο Ταμείο όπως προβλεπόταν στο αρχικό 10%, για έργα περιβάλλοντος.

6.- Την μεταφορά της φορολογίας των ακινήτων ως άμεσου πόρου των Δήμων, με την ταυτόχρονη έναρξη συζήτησης για τον τρόπο υπολογισμού του συγκεκριμένου φόρου και την σύγχρονη λειτουργία ενός εξισορροπητικού συστήματος που θα βοηθούσε τους λιγότερο προνομιούχους ΟΤΑ.

7.- Την συμμετοχή των Δήμων στα έσοδα από Π.Ο.Ε., από τα οποία είναι αποκλεισμένοι.

8.- Την αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς, ορεινούς, νησιωτικούς και περιφερειακούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια.

9.- Την διάθεση 2 δις € από το νέο ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους Δήμους.

10.- Την απόδοση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη συντήρηση και λειτουργία μεταφερόμενων δομών.

11.- Την μείωση του επιτοκίου δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως δανειοδοτούνται όλοι οι Δήμοι της Ευρώπης και με δεδομένο ότι οι ελληνικοί ΟΤΑ είναι οι λιγότερο χρεωμένοι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

11α.- Τη μείωση του ποσοστού που μας παρακρατεί η ΔΕΗ, για την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από 2% σε 0,5%.

12.- Την διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Δήμων με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διευρύνεται ο ρόλος τους στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στις τοπικές κοινωνίες.

13.- Την ισότιμη συμμετοχή της Α΄ βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

14.- Την άμεση άρση και ανάκληση (επιτέλους!) της από 20-4-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», ΦΕΚ Α’ 41 / 20-04-2015, που κυρώθηκε με τον Ν. Νόμο 4323/27-4-2015 : «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41)» , (ΦΕΚ Α΄ 43/27-4-2015)], καθώς, αφενός μεν εξέλιπαν οι λόγοι της επιβολής της αφετέρου δε η τυπική διατήρησή της σε ισχύ διαιωνίζει μια στρεβλή αντίληψη και συμπεριφορά έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

15.- Την κατάργηση (σύμφωνα με επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες) του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας» και της επιτροπείας που αυτό έχει επιβάλλει στους Δήμους. Τα προβλήματα από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί το Παρατηρητήριο οδηγούν έναν-έναν τους Δήμους σε αδιέξοδο.

 

 

Ειδικότερα, σε θεσμικό επίπεδο, το Συνέδριο ζητεί:

Την προετοιμασία για την Συνταγματική Αναθεώρηση για την κατοχύρωση της θέσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσπίζοντας τα όριά της και την οικονομική της αυτοτέλεια.

Την ψήφιση στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Την επαναοριοθέτηση των σχέσεων Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες, με κατεύθυνση την πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση. Τη θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής διακυβέρνησης.

Την επαναθεώρηση των αρμοδιοτήτων, μετά την εμπειρία εφαρμογής του «Καλλικράτη». Κάποιες αρμοδιότητες πρέπει να επανεξετασθούν και κάποιες είναι επιβεβλημένο να περιέλθουν στο σύνολό τους στους Δήμους (όπως είναι η μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, των λιμενικών ταμείων κ.ά.). Τη θεσμική ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης σε επίπεδο δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των θεμάτων καταστατικής θέσης των αιρετών, ώστε να ρυθμιστούν με σαφήνεια όλα τα θέματα που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς τους, στις ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σε θέματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και χορηγίας, που λόγω της πληθώρας των διατάξεων σε διάσπαρτους νόμους, των τροποποιήσεων και των συμπληρώσεων μετά τα άρθρα 92 και 93 του «Καλλικράτη», υπάρχει ένα ασαφές θεσμικό πλαίσιο επί των ανωτέρων θεμάτων.

Για την λειτουργία των Δήμων, ζητεί:

Τροποποίηση του εδ. Β΄της παρ. 2 του άρθρου 236 του Ν.3852/2010, ώστε να τίθενται σε αργία οι Δήμαρχοι που παραπέμπονται αμετακλήτως για κακούργημα μόνο στην περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής κράτησης (απόφαση Δ.Σ.) και όχι απλά περιοριστικοί όροι (ρύθμιση με Ν. 4368/2016 άρθρο 6).

Επικαιροποίηση της διάταξης αρθ. 12 παρ. 4, 5 του Ν. 4071/2012, ώστε οι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις Γενικών Γραμματέων, Ειδικών Συμβούλων και συνεργατών Δημάρχων να ισχύουν από την υπογραφή τους και όχι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Επίσης θα ήταν λογικό στην περίπτωση επανεκλογής του ίδιου δημάρχου να θεωρείται αυτοδίκαιη η παράταση της θητείας εκτός αν ο ίδιος ο δήμαρχος αποφασίσει την διακοπή της συνεργασίας τους.

Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 22 του Ν. 3899/2010 (212 Α) που αφορούν στην περικοπή της προσωπικής διαφοράς των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται, να μην ισχύουν για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται με την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 3979/2011. Το άρθρο αφορά τη νομική στήριξη υπαλλήλων και αιρετών. Ζητείται να απαλειφθεί η φράση «θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας» και να αντικατασταθεί με τη φράση «θετική εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου (και της Περιφέρειας) περί συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου».

Αποδέσμευση της απαγόρευσης των προσλήψεων στους Δήμους που τεκμηριώνουν την ανάγκη αυτή. Ιδιαίτερα δε, είναι αναγκαίο για τους νησιωτικούς, τους μικρούς-ορεινούς και τους Δήμους που δέχονται κύματα προσφύγων.

Επίσης, αποδέσμευση της απαγόρευσης των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα για όλους τους Δήμους, όπως ισχύει ήδη για τις ανάγκες των υπηρεσιών αυτών για προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

Απλούστευση διαδικασιών για προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων

Η αλλαγή κριτηρίων πρόσληψης οκταμηνιτών για τους Δήμους.

Οι μετατάξεις Δημοτικών υπαλλήλων σε οποιονδήποτε φορέα να πραγματοποιούνται, με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (Δημάρχου) της υπηρεσίας προέλευσης του υπαλλήλου, γιατί στη σημερινή συγκυρία, οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες και να αναλάβουν τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του «Καλλικράτη», λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού και υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους μετά τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις, την απαγόρευση των προσλήψεων προσωπικού, την κινητικότητα και τώρα τις αθρόες μετατάξεις που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.

Αξιοποίηση της δυνατότητας του άρθρου 56 του Ν.4186/2013 για την πρόσληψη ΑΜΕΑ. Μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου των ΑΜΕΑ που υπηρετούν στους ΟΤΑ (απόφαση Δ.Σ.).

Ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των επιτυχόντων σε αντίστοιχες υπηρεσίες όλων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της Αυτοδιοίκησης (Δ.Σ.)

Αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν με την ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας (Λειτουργικά, οικονομικά, μισθολογικά κ.λπ.). Η λειτουργία της να περάσει στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Διατήρηση της υπαγωγής η υπαγωγή των εργαζομένων των ΟΤΑ στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 3660/2008, να μην επιμηκυνθεί ο χρόνος συνταξιοδότησης και η κατάργηση του σχετικού επιδόματος λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας.

Δυνατότητα πρόσληψης Γενικού Γραμματέα σε όλους τους Δήμους ανεξαρτήτως πληθυσμού.

Δυνατότητα πρόσληψης συνεργατών, ανάλογα με τον αριθμό των αντιδημάρχων (διάταξη που καταργήθηκε με το Ν. 4093/2012).

Δυνατότητα πρόσληψης ιδιαιτέρου γραμματέα Δημάρχου (διάταξη που καταργήθηκε με το Ν. 4093/2012).

Επαναφορά της διάταξης για την αποζημίωση αιρετών για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Επαναφορά της διάταξης για αντιμισθία όλων των αντιδημάρχων (παραδείγματα με δημόσιους υπαλλήλους – αντιδημάρχους).

Χορήγηση άδειας στους αιρετούς – δημοσίους υπαλλήλους για τη συμμετοχή τους σε νομοθετημένες Επιτροπές, αλλά και σε όσες δεν προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων, όπως οι Επιτροπές των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ.

Αναστολή άσκησης επαγγέλματος ελεύθερου –επαγγελματία-δημάρχου: Όχι μόνο για τους δικηγόρους αλλά και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, μηχανικούς, επιχειρηματίες κλπ) να είναι δυνητική η επιλογή της αναστολής ή μη άσκησης του επαγγέλματος τους με έγγραφη δήλωσή τους στην αρχή της δημοτικής θητείας.

Να νομιμοποιούνται δαπάνες για αποφάσεις που είναι νομότυπες.(π.χ. εφόσον η νομιμότητα τους έχει ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Να συμπεριληφθούν στην άρση και οι καταλογισμοί που αφορούν στην αγορά γης μέσω ΣΟΕ.

Δήμοι που δεν έχουν συστήσει τις δικές τους υπηρεσίες ώστε να ασκούν αυτοτελώς αρμοδιότητες όπως Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρόνοιας, Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζονται διοικητικά είτε από τον Δήμο της έδρας του Νομού, είτε από άλλο Δήμο που έχει ανάλογη υπηρεσία.

Μέχρι τέλος του 2016 οι διοικητικά υποστηριζόμενοι Δήμοι οφείλουν να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους και να αναλάβουν οι ίδιοι την άσκηση των αρμοδιοτήτων.

Πολλοί Δήμοι αδυνατούν να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους και άλλοι Δήμοι αρνούνται να παρέχουν την διοικητική στήριξη.

Προτείνεται μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος, δηλαδή μέχρι τέλος του 2016, το προσωπικό που μετατάχθηκε από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους οικείους Δήμους κατά το άρθρο 257 του Ν.3852/2010 μέχρι τη λήξη του χρόνου παροχής της διοικητικής υποστήριξης, να στελεχώνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες που παρέχουν διοικητική υποστήριξη.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι αυτοί να κρίνονται και να επιλέγονται κατά προτεραιότητα ως προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των ανωτέρω υπηρεσιών.

Να προβλεφθεί διάταξη νόμου για μόνιμη ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και μάλιστα δίχως να μεσολαβεί γνωμοδότηση ΥΣ.

Παράταση πιστοποίησης των παιδικών χαρών των Δήμων για ένα (1) χρόνο.

Θεσμοθέτηση σταθερού εκλογικού συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Τροποποίηση του Π.Δ. 75/2011 για να ξεκινήσει έγκαιρα η μελέτη ενός σταθερού συστήματος για την εκλογή των οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ-ΠΕΔ). Το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα παρά τις κάποιες τροποποιήσεις, δημιούργησε προβλήματα στην εφαρμογή.

Επανεξέταση του Ν. 3870/2010 για τις εκλογικές δαπάνες.

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΔΚΜ τονίζει πως η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν και είναι πάντοτε μπροστά.

Πιο μπροστά από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις για μια συνολική διοικητική μεταρρύθμιση ενός γραφειοκρατικού κομματικού και αργοκίνητου ή και οπισθοδρομικού πολλές φορές Κράτους.

Ενός Κράτους που κινείται αργά και θέλει να κρατάει στην ίδια μ’ αυτό πορεία, στους ίδιους ρυθμούς κίνησης και την Αυτοδιοίκηση, την οποία είτε δεν βοηθάει είτε δεν αφήνει να προχωρήσει.

Όσες φορές το Κράτος δια των εκάστοτε Κυβερνήσεων μίλησε ή μιλάει για διοικητική μεταρρύθμιση αναφερόταν στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μόνον και μάλιστα όπως την εννοούσε αυτό (ερήμην της ίδιας της Αυτοδιοίκησης), χωρίς να αλλάζει το ίδιο.

Όσες φορές μίλησε ή μιλάει για αποκέντρωση στην πράξη λειτουργούσε φοβικά με συγκέντρωση ή με κατάργηση ή μείωση πόρων ή με μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς ανάλογη μεταβίβαση πόρων.

Οι Κυβερνήσεις επαγγέλλονται τη διοικητική μεταρρύθμιση και δρουν μόνον στο πρώτο επίπεδο, στην Αυτοδιοίκηση. Αφήνουν άθικτο ένα συγκεντρωτικό, αντιπαραγωγικό και ζημιογόνο Κράτος.

Εμείς ως Αυτοδιοίκηση όταν μιλάμε σε όλα τα Συνέδριά μας για μεταρρύθμιση εννοούμε, επιθυμούμε, επιζητούμε και επιδιώκουμε την μεταρρύθμιση και στην Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού και στο Κεντρικό Κράτος.

          Παρά τα διαχρονικά και συγκυριακά εμπόδια, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΨΗΦΙΣΜΑ, ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!