Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για αποφοίτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών-Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και σε ποιους Δήμους

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης ανακοίνωσε νέα καταληκτική ημερομηνία έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού».

Το πρόγραμμα πρόκειται να απορροφήσει είκοσι τέσσερις (24) Νέους Επιστήμονες – όπως ορίζονται οι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί ή απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών – που κατοικούν στους Δήμους Γαλατσίου ή Φιλοθέης-Ψυχικού.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν Νέοι Επιστήμονες με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
• Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
• Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης ή αναγνώρισης του υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών (Πτυχίου, Μεταπτυχιακού Διδακτορικού ή των αντίστοιχων τίτλων αλλοδαπής) μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς).
• Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας, που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών.
• Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 €.
• Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει νόμιμα ή απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.topsagfp.gr ή να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω γραφεία:
Δήμος Γαλατσίου – Ώρες Επικοινωνίας 10:00 – 13:00
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ.111 46, Γαλάτσι, 2ος όροφος Τ: 2132055386 – F: 2102918120, Ε: [email protected] Αρμόδιoς κ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος.
– ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ./ – Ώρες επικοινωνίας 10:00 – 13:00
Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, Τ.Κ. 152 37, Φιλοθέη, Ισόγειο, Τ: 2106753797 & 2106822217, F: 2106753798, Ε: [email protected] & [email protected] Αρμόδιοι: κα Αναστασία Καπάνταη & κ. Βασίλης Παπαθωμόπουλος.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ, ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Αφήστε μια απάντηση