εργαζόμενοι-δ-ρόδου-ζητούν-την-απομάκ-757521
ΔΗΜΟΙ | 22.02.2023 | 20:08

Εργαζόμενοι Δ.Ρόδου: Ζητούν την απομάκρυνση αναπληρώτριας προϊσταμένης Τμήματος

Την άμεση απομάκρυνση της κ. Σ. Μαντικού από τη θέση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας του δήμου Ρόδου, ζητούν με επιστολή τους τα μέλη της συνδικαλιστικής παράταξης της Εργατικής Πρωτοπορίας Δήμου Ρόδου.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους, σημειώνουν:

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) την ερμηνευτική του αρ. 35 ν. 3584/2007 υπ’αρ. 55397/6826/21-12-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί αποκλεισμού της δυνατότητας ανάθεσης παραλλήλων καθηκόντων σε υπάλληλο που κατέχει θέση ευθύνης, όπως εν προκειμένω η κ. Σ. Μαντικού.

2) τις ως άνω Σχετικές Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Δημάρχου, σύμφωνα με τις οποία η κ. Σ. Μαντικού ασκεί παράλληλα καθήκοντα defacto δημοτικού ταμία.

3) το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Ρόδου, η Γενική Γραμματέας του Δήμου και η αναπληρώτρια προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας αρνούνται μέχρι σήμερα να ασκήσουν τις εκ του νόμου ανατεθείσες σε αυτούς πειθαρχικές αρμοδιότητές τους ως προς την ήδη καταγγελθείσα ανάρμοστη συμπεριφορά της ανωτέρω προς τους υπαλλήλους και τα μέλη του Τμήματος, προβαίνοντας, ως εκ τούτου, σε κατάφορη και κατ’εξακολούθηση παράβαση της παρ. 1, αρ. 114 ν. 3584/2007, σύμφωνα με την οποία «1. Η δίωξη και η τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. Η παράβαση του καθήκοντος αυτού συνιστά το κατά την περ. (κα) της παρ. 1 του αρ. 111 του παρόντος πειθαρχικό παράπτωμα.».

4) το γεγονός ότι ουδείς αρμόδιος του Δήμου Ρόδου έχει μέχρι σήμερα «συγκινηθεί» όχι μόνον από την ανεξέλεγκτα εκτροχιασμένη συμπεριφορά της ανωτέρω προς τους υπαλλήλους και τα μέλη του προαναφερθέντος Τμήματος, παρά τις συνεχείς γραπτές καταγγελίες αυτών, αλλά και από την καθημερινή απουσία αυτής από το χώρο της υπηρεσίας της οποίας υποτίθεται ότι προΐσταται.

Αιτούμαστε, για τελευταία φορά, την άμεση απομάκρυνση της κ. Σ. Μαντικού από τη θέση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και σας Δηλώνουμε πως, σε διαφορετική περίπτωση, η Εργατική Πρωτοπορία, ως αποδέκτης των ως άνω καταγγελιών, θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια προς όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές Αρχές τόσο προς υλοποίηση του εν λόγω νομίμου αιτήματός μας, όσο και προς την κατά νόμο πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος όλων των ως άνω πειθαρχικών οργάνων.