Δράμα: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έως 30/4

Έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2013  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι – δικαιούχοι, για το πρόγραμμα του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δράμας, μνα καταθέτουν δικαιολογητικά.

Η κατάθεση μπορεί να γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα, 08.00 – 12.30, στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Δράμας, Γραφείο 130 – ισόγειο Διοικητηρίου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2521351130 Αναστασία Στεργιοπούλου.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι δημότες, που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα που καθορίζεται, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ


Αφήστε μια απάντηση