δ-χερσονήσου-υπογραφή-κατασκευής-έργ-241348
ΔΗΜΟΙ | 13.11.2013 | 20:30

Δ. Χερσονήσου: Υπογραφή κατασκευής έργου για την αποχέτευση

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12.00,  θα υπογραφεί στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου  στις Γούρνες, η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου  «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός» μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) και της αναδόχου εταιρείας Κοινοπραξία Κ/Ξ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ -ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.955.000, €. Η χρηματοδότηση γίνεται από το ΕΠΠΕΡΑ  (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι) και το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.