Δ. Πατρέων: Aναφορά στον Εισαγγελέα για την κατάσταση πεζοδρομίων & οδοστρώματος

Aναφορά στον Εισαγγελέα Εφετών και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατέθεσε σήμερα ο Δήμαρχος της Πάτρας Γιάννης Δημαράς σχετικά με τις ευθύνες που υπάρχουν για τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους πεζούς και τους οδηγούς η κατάσταση του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων.

«Είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Πάτρας τόσους κινδύνους στην καθημερινότητά τους και αποτελεί κατάφορη αδικία ο Δήμος να εξακολουθεί σήμερα να παραμένει υπόλογος έναντι των όποιων ποινικών και αστικών ευθυνών για τυχόν τραυματισμό, μηνυτήρια αναφορά, κ.λπ., πολίτη από τη μη εκτέλεση των απαραίτητων επιδιορθώσεων στους δρόμους (λακκούβες) και στους κοινόχρηστους χώρους» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δημαράς και συνέχισε: «Υπόλογη είναι η κεντρική κυβέρνηση, η οποία έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων κι αυτή πρέπει να εγκαλείται, αφού με δική της ευθύνη έχει πάψει η χρηματοδότηση των ΟΤΑ».

Ο κ. Δημαράς υπογράμμισε ότι ο Δήμος από την πλευρά του με τα πενιχρά οικονομικά συνεχίζει με τα συνεργεία αυτεπιστασίας να παράγει όσο έργο μπορεί για την πόλη και τους δημότες, όμως όσες προσπάθειες και αν καταβάλλονται αυτό δεν αρκεί. Η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία για την εκταμίευση προς τους ΟΤΑ των κρατικών πόρων που είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Συγκεκριμένα στο ενημερωτικό του σημείωμα προς τους δύο εισαγγελείς ο κ. Δημαράς αναφέρει τα ακόλουθα:

«Κύριοι Εισαγγελείς,
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος το οποίο σας αναφέρω και λόγω των πιθανών κινδύνων που δημιουργούνται για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των πεζών αλλά και των οδηγών οχημάτων και δικύκλων που κινούνται στους δρόμους της πόλης των Πατρών, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας επισημάνω τους λόγους για τους οποίους έχει καταστεί σήμερα στον Δήμο Πατρέων, του οποίου είμαι νόμιμος εκπρόσωπος, λίαν δυσχερής έως αδύνατη η αναγκαία συντήρηση (ασφαλτόστρωση, επισκευή λακκουβών, πλακόστρωσης κ.λ.π.) στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες κ.λ.π.) γεγονός που προκαλεί και επιτείνει τους κινδύνους πρόκλησης σωματικών βλαβών και λοιπών ζημιών στους δημότες και εν γένει χρήστες της πόλης.
Από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αρμόδιος για την συντήρηση, επισκευή κ.λ.π. του δημοτικού οδικού δικτύου και των λοιπών κοινόχρηστων δημοτικών πόρων της Πάτρας είναι ο Δήμος της. Πλην όμως η ίδια νομοθεσία προβλέπει ότι τα αναγκαία οικονομικά μέσα και πόρους για την υλοποίηση της παραπάνω εργασίας τα παρέχει η κεντρική διοίκηση (Κυβέρνηση, Υπουργεία κ.λ.π.) στους Ο.Τ.Α. από κρατικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Χωρίς τις αναγκαίες κρατικές επιχορηγήσεις για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, που αποσκοπεί στην προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, και της περιουσίας των πολιτών, καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση από τον Δήμο του έργου επισκευής και συντήρησης των δρόμων, πεζοδρομίων και πλατειών και επομένως ουδεμία ποινική ή αστική ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στον Δήμο εξαιτίας πρόκλησης ατυχήματος, εάν τυχόν αποδειχθεί ότι αυτό οφείλεται στην ελλιπή ή ανεπαρκή συντήρηση των οδοστρωμάτων και των λοιπών δημοτικών κοινόχρηστων πόρων.
Για το λόγο αυτό θα παρακαλούσα για τις δικές σας, κατά την κρίση σας, νόμιμες ενέργειες προς το σκοπό της επισήμανσης προς την πολιτεία (κεντρική διοίκηση) των υποχρεώσεων και ευθυνών της να μεριμνά εκείνη, μέσω των ΟΤΑ, παρέχοντας τις αναγκαίες επιχορηγήσεις-χρηματοδοτήσεις για την επισκευή των και συντήρηση των δημοτικών δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών κ.λπ. Άλλως θα πρέπει να αναλάβει η ίδια την ποινική και αστική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών, λόγω ανεπαρκούς συντήρησής τους.
Ειδικότερα:
Η οικονομική αδυναμία του Δήμου να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των δρόμων και των άλλων κοινόχρηστων δημοτικών χώρων είναι αντικειμενική και ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα μπορεί να αποδοθεί στον Δήμο για την εν λόγω οικονομική αδυναμία, -η οποία κατά πάσα περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως λόγος άρσης του καταλογισμού ποινικών ευθυνών στον Δήμο στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιογόνων ατυχημάτων και βλαβών οφειλόμενων στην έλλειψη συντήρησης των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων- αποδεικνύεται δε από τα ακόλουθα:
Οι πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που διετέθησαν από την Κεντρική διοίκηση (Κυβέρνηση) και τον κρατικό προϋπολογισμό στους Δήμους Πατρέων, Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχναιϊκων και Ρίου (οι οποίοι από 1-1-2011 αποτέλεσαν το νέο Δήμο Πάτρας) για την κάλυψη αναγκαίων δημοτικών έργων μειώθηκαν σταδιακά από το συνολικό ποσό των 8.741.677,2 € που διατέθηκε το 2009 στο ποσό των 3.222.100 € που θα διατεθεί το 2013 και στο ποσό των 1.514.387 € για το 2014.
Από το προαναφερόμενο ποσό των 1.514.387€ παρακρατείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 430.000 € για την επιστροφή δανείων που είχε συνάψει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τελικά στο Ταμείο του Δήμου εισέρχεται το ποσό των 1.084.387 € αντί των 8.741.677 €, δηλαδή 7.657.290 € λιγότερα (μείωση κατά 88 %).
Κατά συνέπεια ο Δήμος της Πάτρας στο εξής για να συντηρήσει και να επισκευάσει δημοτικούς δρόμους μήκους περίπου 2.000.000 μέτρων, πεζοδρόμια μήκους περίπου 2.000.000 μέτρων και περισσότερες από 150 πλατείες, διαθέτει το 12 % των κρατικών επιχορηγήσεων που διέθετε το 2009, πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης, για τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις για την προστασία της ακεραιότητας της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, και της περιουσίας των πολιτών.
Με τόσο μεγάλο έλλειμμα, η αντικειμενική και χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου αδυναμία επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου της πόλεως είναι πασιφανής και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως λόγος αποκλεισμού της υπαιτιότητας του Δήμου και μη καταλογισμού ποινικών ευθυνών σε περίπτωση ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της πόλης και στους κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια, πλατείες κ.λ.π.
Επί πλέον επισημαίνω ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει στους ΟΤΑ να επιβάλουν δημοτικά τέλη για την επισκευή ή την συντήρηση των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων τους, παρά μόνο τέλη αποκλειστικά για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό τους.
Συνημμένα σας προσκομίζω το με αριθμό 4543/17.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Πατρέων με το οποίο αναφέρονται τα αντίστοιχα ποσά που διατίθενται στο Δήμο και τη με αριθμό οικ.30842/31.7.2013 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών η οποία επιβάλει επί πλέον μείωση κατά 53 % για το έτος 2014».

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, ΑΝΑΦΙΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!