Δ. Μίνωα Πεδιάδος: ΟΧΙ σε απολύσεις υπαλλήλων, ΝΑΙ σε παραιτήσεις αιρετών

Κατά της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων και της Εποπτείας τάσσεται και το δημοτικό συμβούλιο Μίνωα Πεδιάδος, ζητεί από την ΚΕΔΕ να αποφασίσει στο Έκτακτο Συνέδριο στις 3 Δεκεμβρίου να αποφασίσει ομαδικές παραιτήσεις δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων και ξεκαθαρίζει εκ των προτέρων πως -αν και δεν έχει διοικητικούς ΙΔΑΧ ΔΕ- δεν πρόκειται στο μέλλον να αποστείλει καμιά λίστα υπαλλήλων προς απόλυση.

«Το γεγονός ότι στην παρούσα φάση οι υπάλληλοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου, δεν μας καθυσυχάζει επειδή είναι σαφές ότι επιχειρείται να ανοίξει ο δρόμος για μαζικές απολύσεις υπαλλήλων και την πλήρη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ. Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας δε θα προκύψουν στοιχεία προς τα αρμόδια υπουργεία για να προωθηθούν απολύσεις προσωπικού, και δε θα εκδοθεί καμία σχετική διοικητική πράξη, τώρα ή στο μέλλον, πλην εκείνων που αφορούν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα», σημειώνεται στο ψήφισμά του δημοτικού συμβουλίου.

 

Αναλυτικότερα, το ψήφισμα:
Την ώρα που οι Δήμοι όλης της χώρας και ιδιαίτερα οι περιφερειακοί δίνουν καθημερινά μάχη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν έστω και στην καθημερινότητα των δημοτών, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια οικονομικής αντοχής τους, τα νέα μέτρα που προωθούνται στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 οδηγούν άμεσα στην κατάρρευση των Δήμων και στην κατάργηση της αυτοδιοικητικής τους λειτουργίας.

Με την εφαρμογή των μέτρων η χώρα μας βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην ύφεση, οι πολίτες μας οδηγούνται στην εξαθλίωση και οι τοπικές μας κοινωνίες καταρρακώνονται, με όλες τις ομάδες του πληθυσμού να δέχονται βασανιστικά τα αποτελέσματα ενεργειών που υποβαθμίζουν την αξιοπρέπειά τους, στερώντας τους το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παράλληλα, οι Δήμοι, ενώ θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης, οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση, αφού δε θα έχουν πλέον ούτε την οικονομική δυνατότητα αλλά ούτε και το προσωπικό να προχωρήσουν έστω και στη βασική τους λειτουργία για την καθημερινότητα των δημοτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας:

  Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη οικονομική εξαθλίωση και αφαίμαξη των πολιτών που οδηγεί στην καταρράκωση της αξιοπρέπειάς τους.

  Καταδικάζει τη μεθοδικά στοχευμένη συστηματική υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης που απαξιώνεται συνολικά και οδηγείται στην κατάρρευση.

  Διαφωνεί κάθετα με την απαράδεκτη θέσπιση «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» που θέτει τους ΟΤΑ σε καθεστώς επιτροπείας, καταλύοντας τα συνταγματικά κατοχυρωμένα πλαίσια αυτοδιοικητικής λειτουργίας τους, οδηγώντας τους να μετατραπούν σε μηχανισμούς επιβολής και είσπραξης πρόσθετων φόρων από τους πολίτες. Δηλαδή, αντί να αποδοθούν στην αυτοδιοίκηση οι πόροι για τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν μέσω του Καλλικράτη και που μέχρι σήμερα συνεχίζουν να μεταβιβάζονται, θεσπίστηκε «επίτροπος» που θα αποφασίζει αυθαίρετα και θα τιμωρεί την έλλειψη πόρων από το κεντρικό κράτος με την επιβολή τελών στους δημότες.

  Αντιτίθεται σε κάθε απόπειρα απόλυσης εργαζομένων, μείωσης του προσωπικού και αποψίλωσης των υπηρεσιών που παρέχει η αυτοδιοίκηση στους πολίτες και καταγγέλλει το μέτρο της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων που ανοίγει το δρόμο για σωρεία απολύσεων και κατάλυση συνταγματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η απόλυση υπαλλήλων δε μπορεί να συνδέεται με μετατάξεις όπως μεθοδευμένα επιχειρείται. Ή αναδιάταξη εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, η μετάταξη δηλαδή υπαλλήλων από τους Δήμους που διαθέτουν πλεονάζον προσωπικό προς τους Δήμους που σημειώνουν έλλειψη προσωπικού είναι αναγκαία και απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδεθεί με τη διαθεσιμότητα.

  Διαφωνεί με τα όσα προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 για την αυτοδιοίκηση που παρουσιάζει τεράστια απόκλιση από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία είναι ήδη προβληματική σε σύγκριση με τις αρμοδιότητες που περιήλθαν στους Δήμους με τον Καλλικράτη, συν το γεγονός ότι από 1η Ιανουαρίου 2013 περιέρχονται στους Δήμους 200 πρόσθετες αρμοδιότητες. Με αυτόν τον προϋπολογισμό σφραγίζεται η κατάρρευση των Δήμων αφού θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες τους και ειδικά οι περιφερειακοί Δήμοι ούτε και στη μισθοδοσία του προσωπικού τους. Είναι αναγκαίο να υπάρχει σχεδιασμός κατανομής χρηματοδότησης με βάση μελέτη βιωσιμότητας για κάθε δήμο, που θα λαμβάνει υπόψη τόσο το εύρος των αρμοδιοτήτων όσο και τις γεωγραφικές κατανομές, την έκταση και τον πληθυσμό σε συνάρτηση και με τον αριθμό των υπαλλήλων.

  Εκφράζει την αγανάκτησή του για τη συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να καλύψει την αδυναμία της να παρέμβει, να καταπολεμήσει και να εξορθολογήσει το «βαθύ κράτος» και τη φοροδιαφυγή που συνεχίζει να ακμάζει, επιλέγοντας να εξαθλιώσει τον εύκολο στόχο που είναι η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση έχει συνεισφέρει όσο κανείς άλλος στην κάλυψη του δημόσιου χρέους έχοντας υποστεί γιγαντιαίες μειώσεις και περικοπές που ξεπερνούν το 60% σε σύγκριση με το 2009, τη στιγμή που το συνολικό χρέος των Δήμων δεν ξεπερνά το 0,8% του συνολικού δημόσιου χρέους – το μικρότερο ποσοστιαία χρέος στην Ευρώπη. Ωστόσο, δέχεται συστηματικά επίθεση σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση και το προσωπικό της ο συστατικός παράγοντας του δημόσιου χρέους της χώρας.

  Αποφασίζει:

  Την καταγγελία των αποφάσεων και των πολιτικών της κυβέρνησης που μέσα από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, οδηγούν στην κατάρρευση των Δήμων, βυθίζουν ολοένα και περισσότερο τη χώρα και τους πολίτες στην οικονομική ύφεση, καταστρατηγούν θεμελιώδη κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και καταλύουν αυθαίρετα συνταγματικές διατάξεις και προειδοποιεί με δυναμικές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας:

  Είναι κάθετα αντίθετο με τις ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016»

  Καταγγέλλει τη μεθοδευμένη απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την προσπάθεια κατάργησης της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και του οικονομικού στραγγαλισμού τους που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο των Δήμων και στη κατάλυση της αυτοδιοικητικής τους λειτουργίας και δηλώνει την αναγκαιότητα εγρήγορσης και κινητοποίησης όλων των αυτοδιοικητικών δυνάμεων στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που οδηγούν στην κατάρρευση των Δήμων που αποτελούν το μόνο θεσμό που βρίσκεται κοντά στον πολίτη παρέχοντάς του δομές και υπηρεσίες αναγκαίες και απαραίτητες.

  Ζητά την κατάργηση όλων των διατάξεων για μείωση πόρων, απολύσεις προσωπικού, έλεγχο σκοπιμότητας στις αποφάσεις των Δήμων, επιβολή επιτροπείας κλπ που καταστρατηγούν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοικητική λειτουργία των Δήμων, οδηγούν ευθέως στην αυθαίρετη φοροεπιβολή τελών στους πολίτες κατευθύνοντας με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση Υπηρεσιών και την κατάργηση κοινωνικών δομών, μεταφέροντας ξανά όλα τα βάρη στους δημότες που ήδη δοκιμάζονται σκληρά από την τραγική μείωση των εισοδημάτων τους.

  Καλεί την ΚΕΔΕ να προσφύγει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά συνταγματικά δικαστήρια, εναντίον των απαράδεκτων, αντισυνταγματικών και καταστροφικών ρυθμίσεων που προωθούνται μέσω του Ν. 4093/2012.

  Προτείνει τη λήψη απόφασης από το συνέδριο της ΚΕΔΕ για την ομαδική υποβολή παραιτήσεων των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων της χώρας, προκειμένου να καταστήσει σαφή τη βούληση της αυτοδιοίκησης για δυναμικό αγώνα.

  Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο μέτρο της διαθεσιμότητας μονίμων ή αορίστου χρόνου δημοτικών υπαλλήλων, που αποτελεί ουσιαστικά απόλυση, ζητά η Κυβέρνηση να το αποσύρει και στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων.

  Δεν επιτρέπει να συμπράξει ο Δήμος σε καμία υπηρεσιακή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων (αποστολή καταλόγου ονομάτων, έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα κλπ) και αναθέτει στο Δήμαρχο να δώσει τις σχετικές εντολές στην αρμόδια υπηρεσία. Το γεγονός ότι στην παρούσα φάση οι υπάλληλοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου, δεν μας καθυσυχάζει επειδή είναι σαφές ότι επιχειρείται να ανοίξει ο δρόμος για μαζικές απολύσεις υπαλλήλων και την πλήρη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ. Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας δε θα προκύψουν στοιχεία προς τα αρμόδια υπουργεία για να προωθηθούν απολύσεις προσωπικού, και δε θα εκδοθεί καμία σχετική διοικητική πράξη, τώρα ή στο μέλλον, πλην εκείνων που αφορούν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.

  Αποφασίζει να παρέχει νομική υποστήριξη προς τα στελέχη της υπηρεσίας και το δήμαρχο στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πειθαρχική ή άλλη δίωξη.

  ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ


  Αφήστε μια απάντηση

  ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!