28 προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

Στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών προχωράει ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε -15- ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη, δεκατριών (13) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών- Φυλάκων Πυρασφάλειας και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση