Πρόσκληση ΕΣΠΑ για γεωλογικές χαρτογραφήσεις

Νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα:

Δράσεις γεωλογικών χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25/5/2018 – 2/7/2018
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ