Πλατφόρμα Πρώτης Κατοικίας: «Μποτιλιάρισμα αιτήσεων» για το νέο καθεστώς προστασίας

Σειρά παίρνουν οι δανειολήπτες για να μπουν στο νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μόλις χτες μέχρι το απόγευμα περισσότερες από 2.500 αιτήσεις οφειλετών κόκκινων δανείων  είχαν κατατεθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για ένα εξάμηνο και εκτιμάται ότι θα δεχθεί περίπου 180.000 αιτήματα από κόκκινους δανειολήπτες, εκ των οποίων οι 50.000 με μικρά επαγγελματικά και επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση την πρώτη κατοικία.

Βασικό μέρος του νέου αυτού πλαισίου είναι η νέα πλατφόρμα που διαδέχεται το πλέγμα προστασίας του  νόμου Κατσέλη – Σταθάκη, που είχε διαμορφωθεί από τη συμπλήρωση του αρχικού νόμου από τον τότε υπουργό  Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη και  το οποίο παρείχε προστασία για πάνω από το 90% των δανειοληπτών με πρώτη κατοικία. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα ολοκληρωνόταν μόνο ως προς το σκέλος του άρθρου 9 στις 31.12.2018. Δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα δάνεια αφορούσαν επιχειρήσεις, καθώς  συνοδεύονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις, και μάλιστα υποθήκη συχνά σε πρώτη κατοικία, η νέα ρύθμιση υποδηλώνει μια σημαντική ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών .

Κομβική, επίσης, σε όλη αυτήν την προσπάθεια ήταν η διαδικασία προώθησης μιας σειρά νομοθετημάτων από το υπ. Οικονομίας τόσο επί της περιόδου του Γιώργου Σταθάκη όσο και στη συνέχεια με τους Δημ. Παπαδημητρίου όσο και με τον  Γιάννη Δραγασάκη.

Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε το πλαίσιο εξωδικαστικής ρύθμισης επιχειρηματικών χρεών με τον Ν. 4469/2017 περί εξωδικαστικού μηχανισμού, που επιτρέπει σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις να ρυθμίζουν όλα τα χρέη τους ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση.

Η διαδικασία

Όπως αναφέρθηκε από τα στελέχη της ειδικής γραμματείας στην παρουσίαση της πλατφόρμας, όταν μπει ο ενδιαφερόμενος στο σύστημα θα συμπληρώσει 10 βήματα και παρά το γεγονός ότι για να συμπληρωθούν τα στοιχεία μπορεί να χρειάζονται λίγα λεπτά εν τούτοις για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία απαιτούνται επτά μέρες.

Σύμφωνα με τη Χαρούλα Απαλαγάκη γενική γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών «ο χρόνος αυτός των επτά ημερών, είναι απόλυτα εύλογος αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι υποκαθιστά χρονοβόρες επικοινωνίες με την τράπεζα και προστατεύει και τον αιτούντα για κάτι τόσο σημαντικό όπως μια ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι και 25 χρόνια. Η εκτίμηση είναι ότι αφορά δάνεια γύρω στα 9 δις και ο αριθμός των αιτούντων εκτιμάται γύρω στις 150.000. Η προστασία αρχίζει με την επιλεξιμότητα και όχι με την αίτηση όπως γίνεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δεν είναι ένα καταφύγιο αλλά μια διαδικασία που φέρνει κοντά τράπεζες και οφειλέτες και προϋποθέτει σοβαρότητα διαφάνεια και ειλικρίνεια από τον οφειλέτη.»

Ο κ. Κουρμούσης δήλωσε «ελπίζουμε ότι η πλατφόρμα θα σώσει τα σπίτια πολλών ανθρώπων» ενώ υπογράμμισε ότι η πλατφόρμα έχει στηθεί πιάνω στο Taxis και μπορει να δεχθεί 100.000 αιτήσεις την ημέρα και ότι σε περίπτωση που μεταφερθούν τα δάνεια σε fund δεν υπάρχει καμμία διαφορά στη διαδικασία.

Ακόμη τονίστηκε ότι ο δανειολήπτης που κριθεί επιλέξιμος θα μπορεί να λάβει την επιδότηση του δημοσίου η οποία κυμαίνεται 20-50% της δόσης, σε βάθος 25ετίας. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημα τα 36.000 ευρώ. Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς  το Δημόσιο ενώ για την καταβολή της επιδότησης δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

Όσον αφορά στη διαδικασία της επιδότησης, αυτή αρχίζει να «τρέχει» από τον επόμενο μήνα της ρύθμισης και κυμαίνεται από 20% ως 50%. Σημειωτέον ότι ακόμα κι αν ξεπεράσει κανείς τα εισοδηματικά όρια υπαγωγής στη ρύθμιση στην πορεία των επόμενων ετών, δεν εκπίπτει της ρύθμισης αλλά χάνει την επιδότηση.

Η ρύθμισή  έχει διάρκεια 25 ετών  και στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν καταφέρει  να αποπληρώσει το δάνειο και έχει λάβει επιδότηση θα πρέπει να την επιστρέψει στο κράτος.

Επίσης τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί σε άλλο νόμισμα, πλην του ευρώ, εντάσσονται στην ρύθμιση του παρόντος νόμου και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που αφορούν και στις υπόλοιπες οφειλές που έχουν συνομολογηθεί σε ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 Ευρώ ή των 100.000 Ευρώ, αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για συναινετική ρύθμιση των οφειλών.

Με βάση τη διαδικασία, μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, οι τράπεζες εντός ενός μήνα θα υποβάλουν την πρόταση ρύθμισης. Στη συνέχεια ο δανειολήπτης θα έχει ένα μήνα να αποφασίσει το κατά πόσο επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση με βάση την πρόταση των τραπεζών και στη συνέχεια υπογράφει τη σχετική σύμβαση και ξεκινά η διαδικασία της επιδότησης. Στην περίπτωση που κρίνει πως δεν είναι συμφέρουσα η πρόταση των τραπεζών μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Στην περίπτωση που δεν είναι επιλέξιμος ο δανειολήπτης προβλέπεται εντός 15 εργάσιμων ημερών να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για να ρυθμίσει το δάνειό του.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα σε σεμινάριο της ειδικής γραμματείας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του 2018 ανέρχονταν σε 86,5 δις ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 2019 μειώθηκαν σε 80 δις ευρώ αλλά το ποσοστό τους παραμένει υψηλό σε σχέση με το σύνολο των δανείων, και ανέρχεται σε 45,2%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων ανέρχεται σε 53% των στεγαστικών σε 44,5% και των επιχειρηματικών δανείων επίσης σε 44,5%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελεύθερων επαγγελματιών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων φθάνουν το 67%, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 25% και το μικρότερο ποσοστό αφορά τη ναυτιλία που είναι στο 23%. Το 2018 το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε κατά 12% ή κατά 7,7 δις ευρώ ενώ 5,6 δις ευρώ πωλήθηκαν και 5,6 δις ευρώ διαγράφηκαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΩΤΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!