Όσα πρέπει να ξέρετε για την νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (έγγραφο)

Με  έγγραφο της η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), προχωράει σε ενημέρωση σχετικά με την παρακολούθηση της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής), που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην καθημερινή λειτουργία και των Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα ενημερώνει πως, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της – όπως αυτές περιλαμβάνονται στο αρ.2 του ιδρυτικού της νόμου 4013/2011, όσο και στον Οργανισμό της (αρ.53 του ν.4605/2019) – συλλέγει και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων και τηρεί τις σχετικές πληροφορίες στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.

Προς υλοποίηση της σχετικής αρμοδιότητας, παρακολουθεί και καταγράφει την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, συντάσσει, επιμελείται και αναρτά “Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων”, στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ https://ppp.eaadhsy.gr), με τη δυνατότητα χρήσης σχετικών εργαλείων αναζήτησης και φιλτραρίσματος των σχετικών νομοθετημάτων, τα οποία περιλαμβάνει. Ο “Πίνακας Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων” αντικατέστησε τα αναρτώμενα, μέχρι σήμερα, ενημερωτικά τριμηνιαία δελτία νομοθεσίας.

Στον Πίνακα καταχωρίζονται, ενιαία πλέον, όλα τα νομοθετήματα, τόσο του ενωσιακού, όσο και του εθνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

Α. Ενωσιακό Δίκαιο

· Κανονισμοί

· Οδηγίες

· Αποφάσεις Ε.Ε.

Β. Εθνικό Δίκαιο

· Νόμοι

· Προεδρικά Διατάγματα

· Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

· Υπουργικές Αποφάσεις

· Αποφάσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Στον ίδιο Πίνακα συγκεντρώνονται και καταχωρίζονται οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 4412/2016 και 4413/2013, καθώς και τα εκδοθέντα, βάσει αυτών, νομοθετήματα (π.δ., ΥΑ, ΚΥΑ, αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ), και υπάρχει διακριτό πεδίο με την ένδειξη “Εξουσιοδοτική Διάταξη (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ν.4412/2016”, ώστε να μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί με ευχέρεια τη δευτερογενή νομοθεσία, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]