Μεγάλος εκδοτικός οίκος ζητά ένταξη στον πτωχευτικό κώδικα

Την έγκριση υποβολής αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας Λιβάνης ΑΒΕ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/5/2018 κατά την οποία παρευρέθησαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων, αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως την έγκριση υποβολής αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) κατ’ άρθρον 106′ (άρθρο 99 όπως ισχύει).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΤΑΞΗ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΛΙΒΑΝΗΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ