επίδομα-θέρμανσης-με-ηλεκτρικό-ρεύμα-653903
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 04.02.2024 | 08:58

Επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα: Τελευταίες μέρες αιτήσεων -Ποιοι είναι δικαιούχοι

Μέχρι τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 ισχύει η προθεσμία για αιτήσεις για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε πολίτες που χρησιμοποιούν ρεύμα για τη θέρμανσή τους.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της ΑΑΔΕ στο myΘέρμανση. Προσοχή: Η αίτηση χορήγησης του επιδόματος θα πρέπει να αναγράφει τον αριθμό παροχής ρεύματος. Η επιδότηση στο ρεύμα αφορά αποκλειστικά κύρια κατοικία (ιδιόκτητη, μισθωμένη, δωρεάν παραχωρούμενη). Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους τα ακόλουθα:

  1. Το βασικό επίδομα θέρμανσης για ρεύμα κυμαίνεται στα 60 ευρώ/μήνα.
  2. Το εύρος της επιδότησης είναι από τα 45 ευρώ και φθάνει τα 480 ευρώ.
  3. Η επιδότηση στο ρεύμα καλύπτει τρεις μήνες (1/1/2024 έως 31/3/2024).
  4. Για κάθε τέκνο προβλέπεται προσαύξηση 20%.
  5. Τα χρήματα αφορούν απευθείας έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή και όχι πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  6. Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης, που αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, από άλλες πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.). Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο ΑΦΜ.

Επίδομα ρεύματος για θέρμανση και δικαιούχοι

Η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης με ρεύμα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας.

Τα κριτήρια για την επιδότηση στη θέρμανση με ρεύμα

Για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται:

  • Έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
  • έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
  • έως 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Βήμα βήμα πώς γίνεται η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα στην πλατφόρμα

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, μέσω εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη, οι αιτήσεις από το άνοιγμα της πλατφόρμας πριν από λίγες ημέρες έχουν ξεπεράσει τις 140.000.

Κατά την υποβολή του αιτήματος δηλώνουν, υπεύθυνα, τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους. Η συγκεκριμένη δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης ενίσχυσης.

Διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των στοιχείων του λογαριασμού υποβάλλονται ο αριθμός του λογαριασμού ρεύματος, το συνολικό ποσό/αξία του λογαριασμού, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του προμηθευτή, ο ΑΦΜ του δικαιούχου στον οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός, ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στον λογαριασμό και πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση, καθώς και η περίοδος κατανάλωσης την οποία αφορά ο λογαριασμός ρεύματος.