Ενδιάμεση έκθεση 2017 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση

Δημοσιεύτηκε η Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση αξιολογεί το α’ εξάμηνο του 2017 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκτίμησης για την κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας.

Από την έκθεση προκύπτει ότι από το 2010 έως το 2016 όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας παρουσίασαν μειώσεις μισθών που έφτασαν το 18,1% κατά μέσο όρο.

Η οριζόντια μείωση μισθών, ως συνέπεια των πολιτικών λιτότητας όμως, ήταν σαφώς πιο έντονη στους κλάδους της εκπαίδευσης (-29,7%), της διασκέδασης (-29,6%) και του τουρισμού (-25%). Αντίθετα, οι κλάδοι με τις μικρότερες μειώσεις είναι εκείνες της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-0,4%), της μεταφοράς και αποθήκευσης (-8,2%) και των ορυχείων (-10,2%).

Από τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προκύπτει ότι σημαντική μείωση μισθών κατέγραψαν οι κλάδοι της μεταποίησης (-17,8%), των κατασκευών (-19,8%) και του εμπορίου (-19,9%).

Με τις Εκθέσεις του το ΙΝΕ ΓΣΕΕΗ επιχειρεί να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο παρουσιάζοντας, με επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων, ένα εναλλακτικό πλαίσιο ιδεών, ανάλυσης, εκτιμήσεων και προτάσεων πολιτικής από αυτό που κυριαρχεί στη δημόσια οικονομική και πολιτική συζήτηση.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017


Αφήστε μια απάντηση