γραμμή-sos-1065-για-βοήθεια-σε-ηλικιωμένους-1056196
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 05.08.2022 | 10:56

Γραμμή SOS 1065 για βοήθεια σε ηλικιωμένους

Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065, έχει δοθεί στη διάθεσή της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συμβάλει θετικά σε περιστατικά αναγγελίας εξαφάνισης ηλικιωμένων αλλά και σε περιστατικά καταγγελίας κακομεταχείρισης, κακοποίησης ή παραμέλησης ηλικιωμένων.

Πώς αντιμετωπίζονται τα τηλεφωνήματα

– Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.

– Η παρέμβαση σε περιστατικά που αφορούν ηλικιωμένους, γίνεται πάντα αφού ληφθεί υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και οριοθετείται από τη σωστή αποτίμηση των αναγκών τους.

– Όσοι ασχολούνται με τη γραμμή υποστήριξης είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών, μέσα στα όρια των διαθέσιμων μέσων και στα επίπεδα που έχουν τεθεί από τους Νόμους.

– Τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

– Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της γραμμής υποστήριξης, παρακολουθούνται με περιοδικούς ελέγχους και εκτιμήσεις.

Πού απευθύνεται

• Ηλικιωμένους θύματα παραμέλησης ή/και κακομεταχείρισης.

• Ηλικιωμένους θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης.

• Ηλικιωμένους θύματα ψυχικής, σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας.

• Ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά ή/και κοινωνικά.

• Ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα παιδιά τους.

• Ηλικιωμένους με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο σκοπός της γραμμής

– Η παροχή φροντίδας, προστασίας και ψυχολογικής στήριξης στους ηλικιωμένους ηλικίας άνω των 65 ετών και η προώθηση των δικαιωμάτων τους αφού οι ίδιοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή τα μέσα να αυτοπροστατευθούν.

– Συμβουλευτική σε Ηλικιωμένους, στα παιδιά τους ή/και το συγγενικό τους περιβάλλον.

– Συμβουλευτική σε Ηλικιωμένους για νομικά θέματα

– Μέσω της γραμμής γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες που αφορούν περιστατικά κακοποίησης / κακομεταχείρισης Ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως εργαλείο συμβουλευτικής ηλικιωμένων, των παιδιών τους και των φροντιστών τους.

– Οι καταγγελίες αποστέλλονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προς διερεύνηση προκειμένου να αναζητηθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τους ηλικιωμένους θύματα, ενώ η συμβουλευτική αφορά συνήθως σε θέματα σχέσεων με τα παιδιά τους, το οικογενειακό τους περιβάλλον και εν γένει αυτούς που τους φροντίζουν.

– Η γραμμή λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το έτος. Στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές