υπεσ-κατατέθηκε-στη-βουλή-το-ν-σ-με-ρυθ-1115288
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 20.02.2023 | 19:20

ΥΠΕΣ: Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ με ρυθμίσεις για την λειτουργία των ΟΤΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών με τον τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Ανάμεσα στα άλλα το νομοσχέδιο:

— Την άμεση διαγραφή όλων των χρεών πολιτών και επαγγελματικών προς τους δήμους που αφορούν στα έτη μέχρι και το 2012 αλλά δεν αναζητήθηκαν από τις δημοτικές αρχές καθώς επίσης και την οριστική διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών προς τους δήμους, οι οποίες γεννήθηκαν στα έτη μέχρι και το 2012 αλλά δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα από τους οφειλέτες, προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών.

— Υπάρχει διάταξη που τροποποιεί τις προϋποθέσεις σύστασης «δημοτικών κοινοτήτων», ανοίγοντας δρόμο, για οικισμούς που επιθυμούν να χαρακτηριστούν ως «δημοτική κοινότητα», να το καταφέρουν.

—  Στο (Άρθρο 29)  περιέχει ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α.  (τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006).

–Στο άρθρο 17 αφορά στην εξατομικευμένη στήριξη και πρόβλεψη μέτρων σε εργαζομένους με αναπηρία στον δημόσιο τομέα